Fokus ROMI.HR

/

PORAJMOS – ZABORAVLJENI HOLOKAUST

Autor: Bibijana Papo
11. 3. 2016.
 
Zaboravljeni holokaust – često se tako naziva genocid koji su nad Romima za vrijeme Drugoga svjetskog rata počinile nacistička Njemačka i zemlje saveznice. Dio je to prošlosti koji je dugo bio zanemaren, neistražen, nalazeći se na dnu...

više  
 

POTREBNA REVIZIJA DIJELOVA STRATEGIJE

29. 2. 2016.
 
Još jedan razlog za zabrinutost iz praktične perspektive jest opći nedostatak jasnoće kad je riječ o vremenskom okviru za dovršetak provedbe mjera predviđenih Akcijskim planom. Treba ipak istaknuti kako nepostojanje funkcionalnog sustava...

više  
 

ZA USPJEŠNU INTEGRACIJU ROMA NUŽNA JE OSVIJEŠTENOST VEĆINSKOG STANOVNIŠTVA

Autor: Antonija Petričušić
25. 2. 2016.
 
Zaštita i ostvarenje ljudskih i manjinskih prava osoba koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj jest prvenstveno dužnost koju nameće ustavno načelo jednakosti, ali je istovremeno i međunarodnopravna obveza hrvatskih...

više  
 

ROMI U JAVNOME POLITIČKOM ŽIVOTU

24. 2. 2016.
 
Imamo mnogo mladih ljudi koji su spremni angažirati se u cilju poboljšanja kvalitete života romske zajednice u Slavonskom Brodu, ali te ljude treba educirati, osposobiti, pokazati im na koji način trebaju raditi. Oni imaju volju i mogli bi...

više  
 

KURIKULUM I ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU

21. 2. 2016.
 
Nada Jakir svoj je 40-godišnji radni vijek provela u državnoj upravi, posebno u sektoru obrazovanja. U tom sektoru radila je na zahtjevnim poslovima kao što su problemi djece s teškoćama u razvoju ili obrazovanje pripadnika romske nacionalne...

više  
 

DVOSTRUKI MEDIJSKI KRITERIJI JAČAJU PREDRASUDE PREMA ROMIMA

19. 2. 2016.
 
Svaki iznenadni događaj u kojem su akteri pripadnici romske manjine ukazuje na činjenicu da novinari i urednici imaju dvostruke kriterije: jedne za ostale, a druge za Rome. Sigurno je da trivijalnost, senzacija, krajnja površnost u pristupu...

više  
 

ÖZCAN PURÇU, PRVI ROM U TURSKOM PARLAMENTU

Autor: Søren A. C. Stenbøg
19. 2. 2016.
 
Na općim izborima u Turskoj održanima 7. lipnja 2015. godine (i ponovno 1. studenog) Özcan Purçu izabran je kao prvi Rom,  zastupnik u Velikoj narodnoj skupštini Turske. Predstavnik je sekularne Republikanske narodne stranke (CHP-a), koja...

više  
 

LOŠ POLOŽAJ ROMKINJA NEGATIVNO UTJEČE I NA DRUGA PODRUČJA ŽIVOTA ROMSKE ZAJEDNICE

10. 2. 2016.
 
Pripadnice nacionalnih manjina inače su izložene riziku višestruke diskriminacije, no posebno je nepovoljan položaj Romkinja, imajući u vidu izrazito patrijarhalno društvo romske nacionalne manjine. Pritom nepovoljan položaj Romkinja negativno...

više  
 

STRATEGIJA NE MOŽE DOBITI PROLAZNU OCJENU

22. 1. 2016.
 
Rezimirajući situaciju u vezi dosadašnjeg ostvarivanja Nacionalne strategije mislim da je teško dati prolaznu ocjenu pri čemu posebno želim još jednom naglasiti da je izostao nužan rad na terenu te nužna transparentnost oko kriterija...

više  
 

DEKADA JE TRASIRALA DALJNJI PUT

21. 1. 2016.
 
S Robertom Kushenom, izvršnim direktorom Fondacije tajništva Desetljeća za uključivanje Roma, razgovarali smo o Dekadi za uključivanje Roma koja je nedavno završila. Dekada je prva inicijativa koja je potakla europske vlade na integraciju Roma...

više