Fokus ROMI.HR

/
Print - DISERTACIJA O GLAZBI ROMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

INTERVJU: INES CVITKOVIĆ KALANJOŠ

27. 12. 2017.
 DISERTACIJA O GLAZBI ROMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Foto/Ines Cvitković Kalanjoš
DISERTACIJA O GLAZBI ROMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

ROMI.HR intervjuirao je Ines Cvitković Kalanjoš iz Novog Vinodolskog, koja je u prosincu 2017. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani na Odjelu muzikologije na temu  Glasba Romov v Primorsko-goranski županiji in možnosti uporabe glasbe Romov v vzgojno-izobraževalnem procesu na Hrvaškem. Radi kao asistentica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. 

Razgovarala: Bibijana Papo

Odakle motivacija da izradite doktorat upravo na ovu temu?

Glavni razlog za odabir teme moje doktorske disertacije pod naslovom Glazba Roma u Primorsko-goranskoj županiji i mogućnost upotrebe glazbe Roma u obrazovnom procesu u Hrvatskoj je taj što su Romi najbrojnija transnacionalna manjina na europskom prostoru te su važan čimbenik u određivanju kulturnih politika i provedbi obrazovnog procesa u kontekstu nacionalnih država. Romi u Primorsko-goranskoj županiji su izvan sustavnih tokova istraživanja, a zapravo postoji potreba za dobro osnovanim znanstvenim spoznajama o tom segmentu stanovništva. Etnomuzikologija kao znanost koja istražuje glazbu u kontekstu različitih socio-kulturnih faktora omogućuje ne samo širenje i produbljivanje znanja, već i primjenu tih vještina kako bi se poboljšala postojeća situacija. U disertaciji istražujem zemljopisno područje i probleme u kojima se očituje proučavanje znanstvenih istraživanja. Na temelju istraživanja provodim eksperimentalni projekt za koji se očekuje da pridonese boljem razumijevanju i suživotu nositelja različitih identiteta u Primorsko-goranskoj županiji i Hrvatskoj općenito.

Koji su glavni zaključci vašeg istraživanja?

U nedostatku znanstvenih istraživanja o demografskim, kulturnim i glazbenim karakteristikama romske populacije u županiji, disertacija podiže važna pitanja rasnih stereotipa i suživota, posebnih obilježja društvenih i kulturnih oblika u neposrednom životnom okruženju te raznolike interakcije između Roma i neroma, osobito u gradovima Rijeci, Delnicama, Crikvenici i Novom Vinodolskom.

Projekt Mogućnost upotrebe glazbe Roma u obrazovnom procesu u Hrvatskoj koji je uključivao romske i neromske učenike, učitelje i članove obitelji potvrđuje da se s poučavanjem usmjerenim prema otvorenosti i interesu učenika za glazbu može doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju i poštivanju. Rezultati projekta pokazuju da je glazbu Roma moguće uvesti u obrazovni proces te bi se pomoću glazbe poboljšala kvaliteta odnosa Roma i Neroma.

Koje su specifičnosti glazba Roma u Primorsko-goranskoj županiji u odnosu na druge dijelove Hrvatske?

U svojem istraživanju sam obradila specifičnosti glazbe Roma u Primorsko-goranskoj županiji, ali u daljnjim istraživanjima bilo bi potrebno na isti način istražiti druge županije Republike Hrvatske te bi se tek tada mogle uvidjeti sličnosti, razlike i specifičnosti romske glazbe na području svake županije u Republici Hrvatskoj te ih povezati u jednu cjelinu.

Na koji način se glazba Roma može promovirati u društvu?

Prema rezultatima terenskog istraživanja došla sam do zaključka da bi se glazba Roma mogla promovirati organiziranjem raznih festivala na kojima bi sudjelovali  i Romi i neromi. Promoviranje romske glazbe moglo bi se uvesti i u škole gdje bi se priređivale školske priredbe te razne radionice po uzoru na radionice koje su se primjenjivale prilikom održavanja projekta koji je bio vezan za moju doktorsku disertaciju.

Koliko i na koji način je glazba Roma prisutna u romskoj zajednici u Primorju?

U samoj romskoj zajednici postoji velika prisutnost romske glazbe, ali još uvijek bi se trebalo poraditi na tome da se romska glazba približi lokalnoj zajednici u kojoj žive Romi.

Po mom mišljenju postoji potreba veće otvorenosti romskih glazbenika prema lokalnom stanovništvu u smislu promoviranja glazbe koju oni predstavljaju.

Je li ona isključivo tradicionalna ili ima i suvremenih elemenata?

U Primorsko-goranskoj županiji romska glazba uistinu je tradicionalna, ali prilikom terenskih istraživanja spoznalo se da u posljednje vrijeme poprima i razne suvremene elemente.

Pripremate li daljnja istraživanja na ovu temu?

Istraživanja za potrebe ove disertacije koja proizlaze iz izravne komunikacije s Romima i neromima u Primorsko-goranskoj županiji bila su neprocjenjivo iskustvo za mene kako sa znanstvenog tako i sa ljudskog gledišta. U sklopu terenskog rada posjetila sam brojna naselja u kojima žive Romi i stekla veliko znanje o toj zajednici. Postojanje želje za ublažavanjem rasnih stereotipa te želje za otkrivanjem specifičnosti glazbe Roma na određenom području bilo je poticaj za znanstveno djelovanje posvećeno romskoj populaciji u Primorsko-goranskoj županiji. U budućnosti se svakako namjeravam baviti istraživanjem glazbe Roma. Moja osobna želja je istražiti glazbu Roma u svakoj županiji Republike Hrvatske.

 
Povratak na Fokus