Vijesti ROMI.HR

/
Print - TREBA POTICATI DRUGU PRILIKU U OBRAZOVANJU KAKO BI SE KOMPENZIRALO RANO ISPADANJE IZ OBRAZOVNOG PROCESA

OBRAZOVANJE ROMA U ŠPANJOLSKOJ

12. 2. 2016.
TREBA POTICATI DRUGU PRILIKU U OBRAZOVANJU KAKO BI SE KOMPENZIRALO RANO ISPADANJE IZ OBRAZOVNOG PROCESA
Autor: Fabian Daniel Sanchez

Razvoj kompenzacijskih obrazovnih programa, koji premošćuju društveni jaz i nepovoljan položaj u kojem se Romi nalaze, u sklopu programa „Obzor 2020“, neizbježno zahtijeva žurno iskorjenjivanje nepismenosti te manjka osnovnog općeg obrazovanja i vještina potrebnih u svakodnevnom životu, kao i suočavanje s velikim problemom izostajanja djece Roma iz škole i ispadanja iz obrazovanja.

 

Položaj učenika Roma u španjolskom obrazovnom sustavu posljednjih se godina promijenio. U Španjolskoj postoji javni, univerzalni obrazovni sustav. Uz to postoje kompenzacijski obrazovni programi za one koji ih trebaju te posebna raspodjela fondova i sredstava. Međutim, učenici Romi i dalje postižu najslabije rezultate i najslabiji akademski uspjeh u Španjolskoj te zato postoji veliki nesrazmjer u kvalifikacijama i obrazovanju između španjolskih Roma i većine stanovništva.

Također je prisutan velik broj izostanaka Roma u osnovnoj školi i rano ispadanje iz obrazovanja, što je povezano sa socioekonomskim i sociokulturnim statusom obitelji, tako da bi vlasti trebale posvećivati više pozornosti ranom odustajanju od škole i nedostatku kontinuiteta u obrazovanju. Mogle bi također poticati drugu priliku za obrazovanje kako bi se kompenziralo rano ispadanje iz obrazovanja. Isto tako, jedva 5 % učenika Roma završi srednju školu.

Ovakvu razinu obrazovanja odraslih Roma trebalo bi poboljšati putem učinkovitijih specifičnih programa. Ako odrasli Romi nisu dovoljno obrazovani i nemaju osnovne vještine, ne mogu normalno živjeti i učinkovito funkcionirati u društvu. Otprilike 70 % odraslih Roma u Španjolskoj je nepismeno, tako da su bilo kakvi pokušaji provođenja planova, projekata, aktivnosti s ciljem uključivanja, društvene kohezije, socioekonomskog osnaživanja ili cjelovitog samorazvoja osuđeni na propast jer su odrasli Romi u Španjolskoj pogođeni jadom zanemarivanja koji samo pogoršava razinu njihova siromaštva i ovisnosti.

Ako odrasli Romi nisu dovoljno obrazovani i nemaju osnovne vještine, ne mogu normalno živjeti i učinkovito funkcionirati u društvu. Otprilike 70 % odraslih Roma u Španjolskoj je nepismeno, tako da su bilo kakvi pokušaji provođenja planova, projekata, aktivnosti s ciljem uključivanja, društvene kohezije, socioekonomskog osnaživanja ili cjelovitog samorazvoja osuđeni na propast jer su odrasli Romi u Španjolskoj pogođeni jadom zanemarivanja koji samo pogoršava razinu njihova siromaštva i ovisnosti.

Nepismenost odraslih, koja vodi do društvenog udaljavanja i nejednakosti više naraštaja građana Španjolske koji su u povijesti bili proganjani, isključivani i marginalizirani, do današnjeg je dana nepremostiva prepreka, a posebno pogađa žene. Zato je nužno iskupljenje Romima u Španjolskoj i ostatku Europe.

Stoga razvoj kompenzacijskih obrazovnih programa, koji premošćuju društveni jaz i nepovoljan položaj u kojem se Romi nalaze, u sklopu programa „Obzor 2020“ neizbježno zahtijeva žurno iskorjenjivanje nepismenosti te manjka osnovnog općeg obrazovanja i vještina potrebnih u svakodnevnom životu, kao i suočavanje s velikim problemom izostajanja djece Roma iz škole i ispadanja iz obrazovanja.

Radna grupa za obrazovanje španjolskoga Državnog vijeća Roma razradila je radni plan u 2015. godini i redovito se sastaje posljednjih nekoliko mjeseci te organizira i razvija razne aktivnosti kako bi pridonijela provođenju španjolske Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Međutim, u Strategiju nije uključena procjena proračuna potrebnog za provedbu, kao ni u Operativni plan 2014. – 2016. za provođenje Strategije u Španjolskoj. Nepostojanje procjene proračuna stvara nesigurnost i zabrinutost među romskim organizacijama civilnog društva te sprečava učinkovitiji razvoj i provođenje politika i programa.

Nadamo se da će radne skupine Državnog vijeća Roma odigrati ključnu ulogu u poboljšanju suradnje između romskih organizacija civilnog društva i državnih, regionalnih i lokalnih vlasti te postići značajne rezultate u kratkom roku kako bi se poboljšao položaj Roma u obrazovanju i drugim prioritetnim područjima.

 

Fabian Daniel Sanchez član je španjolskog Državnog vijeća Roma.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti