Vijesti ROMI.HR

/
Print - FINANCIJSKA POTPORA TRADICIJSKOJ KULTURI ROMA

NATJEČAJ ZA DODELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE TRADICIJSKE KULTURE ROMA

13. 3. 2019.
FINANCIJSKA POTPORA TRADICIJSKOJ KULTURI ROMA

Vlada Republike Hrvatske objavila je javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu. Na natjecaju mogu sudjelovati udruge i kulturno – umjetnička društva  romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Rok za dostavu prijave je 31. ožujak 2019. godine.

ROMI.HR

Prijave na ovaj natječaj mogu uputiti udruge i kulturno – umjetnička društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje 24 mjeseca prije podnošenja prijave, koja aktivno djeluju na očuvanju  i promicanju tradicijske kulture Roma i koja broje najmanje 20 članova. Ukupan iznos raspoloživih sredstava koji je namijenjen za financijske potpore putem ovog Natječaja iznosi 50.000 kn.

Financijska potpora dodjeljuje se za nabavu tradicionalnih instrumenata, popravak postojećih tradicionalnih instrumenata, nabavu tradicionalnih romskih nošnji, nabavu opreme za dramske grupe ili za nabavu materijala i pribora za likovne radionice.

Financijska potpora ne dodjeljuju se za nabavu tehničke opreme potrebne za nastupe uključujući mikrofone, pojačala, zvučnike, nove netradicionalne glazbene instrumente, kao ni za režijske troškove udruge i kulturno-umjetničkog društva niti za hranu, piće, prijevoz i najam prostora za rad i nastupe.

Prednost pri odabiru i dodjeli financijske potpore imat će udruge i kulturno-umjetnička društva koja su se istakla u promicanju i očuvanju tradicijske kulture Roma, koja su postigla značajne rezultate u svojem radu te koja do sada nisu bila financirana putem javnih poziva za potporu očuvanju tradicijske kulture Roma.

Financijska potpora se ne može dodijeliti udrugama i kulturno-umjetničkim društvima u kojima je član, voditelj, predsjednik, odgovorna osoba ili utemeljitelj ujedno i član Komisije za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma.

Prije potpisivanja ugovora o financiranju programa, udruge i kulturno – umjetnička društva za očuvanje tradicije Roma, moraju Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika. Pored ovoga, osoba odgovorna za zastupanje udruge i kulturno- umjetničkog društva dostavlja još i uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju.

Udruge i kulturno-umjetnička društva, podnositelji zahtjeva za financijsku potporu, dužni su priložiti potpisanu izjavu o tome jesu li iz drugih izvora ostvarili financijska sredstva za istu svrhu te navesti izvor i visinu odobrenih sredstava.

Pojedina udruga ili kulturno-umjetničko društvo može poslati samo jednu prijavu. Udruge i kulturno-umjetnička društva prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu prijave. Obrazac prijave i traženi prilozi dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske putem redovne pošte ili osobno u pisarnicu.

Rok za podnošenje prijava je 31. ožujak 2019. godine.

Više informacija o ovom Javnom pozivu uključujući i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti