Vijesti ROMI.HR

/
Print - KAZALIŠTE IMA PLEMENITU ULOGU U MOBILIZIRANJU ČOVJEČANSTVA

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

27. 3. 2020.
KAZALIŠTE IMA PLEMENITU ULOGU U MOBILIZIRANJU ČOVJEČANSTVA

Svjetski dan kazališta obilježava se 27. ožujka svake godine. Ovaj dan obilježavaju mnoge organizacije, uključujući i UNESCO, s namjerom promicanja kazališta širom svijeta, podizanja svijesti o vrijednostima kazališta u svim njegovim oblicima. No, najvažnije od svega, kazalište kao interaktivni i drevni način pripovijedanja priča, pruža priliku za razumijevanje povijesti i socijalnog statusa romskih zajednica u Hrvatskoj i širom svijeta.

Autor: Mert Cicigün
Prijevod: Milica Kuzmanović

Ako pogledamo u rječnik, naći ćemo objašnjenje pojma ‘kazalište’ kao mjesta na kojem se pred publikom igraju razne kazališne predstave. Sama riječ izvedena je iz riječi ‘Teatar’ što na grčkom znači "mjesto spektakla". Kazalište je, kao i druge umjetnosti, rođeno iz vjerskih ceremonija i prvi put se pojavilo u Ateni. Svoje podrijetlo temelji na vjerskim slavljima koja su se održavala u drevnoj Grčkoj, u čast Dioniza, boga vina.

Pod vodstvom poznatog britanskog scenariste i kritičara J. B. Priestleya, u Parizu je, lipnja 1947. godine, održan sastanak koji je rezultirao stvaranjem "Međunarodnog kazališnog instituta" koji je pridružen UNESCO-u.

Kratica UNESCO znači Organizaciju Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, osnovanu 1946. godine kako bi doprinijela osiguravanju mira i sigurnosti promičući suradnju među narodima kroz obrazovanje, znanost i kulturu.

Nekoliko godina kasnije, točnije u proljeće 1954. godine, u Parizu, francuski glumac i voditelj kazališta A.M. Julie inicirao je osnivanje međunarodnog festival „Theatre des Nations“, odnosno ‘Kazalište naroda’. Festival je omogućio stranim zajednicama da pokažu svoje eksperimentalne radove i međusobno komuniciraju putem kazališne pozornice. Festival je tokom godina postigao ogroman uspjeh zahvaljujući doprinosu svojih višejezičnih i kulturno različitih sudionika.

Kroz 2500 godina dugu povijest kazališta ono je postalo zajedničko sredstvo izražavanja za sve ljude, pomoglo je narodima da se zbliže i razumiju jedni druge i pojedincima da razumiju sebe.

Od 1962. godine, Međunarodni kazališni institut obilježava Dan kazališta kako bi podsjetio koliko je ono važno za naše društvo, kao i za obrazovanje i promicanje  kazališta. ‘Kazalište naroda’ pokušava postići ove ciljeve na međunarodnoj razini još od 1954. godine. Datum otvaranja "Kazališta naroda", 27. ožujak, smatran je prikladnim i za dan obilježavanja Međunarodnog dana kazališta.

Izuzetno važan i poseban događaj na Svjetski dan kazališta, 27. ožujka, je najava koju svake godine piše druga osoba iz kazališnog svijeta. Francuski kazališni majstor Jean Cocteau napisao je prvu ‘opću deklaraciju’ 1962. godine, a ovogodišnji autor poruke je kazališni dramaturg Shahid Naadem iz Pakistana. Ističemo dio njegove poruke:

"Trebamo se boriti protiv apatije, letargije, pesimizma, pohlepe i zanemarivanja svijeta u kojem živimo, planeta na kojoj živimo. Kazalište ima svoju plemenitu ulogu u poticanju i mobiliziranju čovječanstva da se podigne iz u svog ponora."

 

ROMI I KAZALIŠTE

Moskovsko kazalište za glazbu i dramu Roma (Московский музыкально-драматический театр "Ромэн") otvorilo je svoja vrata za publiku 1931. godine. Na pozornici su se mogli čuti i vidjeti tradicionalni plesovi i glazbe Roma, kao i priče Roma na romskom jeziku. Iako je ovo najstarije romsko kazalište na svijetu, prisutnost Roma u kazalištima datira puno dalje u prošlost. Jedan od prvih primjera su Giancarlijeva komedija 'Cingana’ iz 1545. godine i Bizetova ‘Carmen’ iz 1875. godine, koja je jedna od najpoznatijih opera u svjetskoj povijesti. Od tada romske zajednice imaju mnogo uspješnih glumaca i glumica od kojih je jedan od najznačajnijih umjetnika Yul Brynner.

S druge strane, u ovom momentu, Rumunjska ima jednu od najrazvijenijih mreža kazališnih manjina u Europi s čak 12 kazališta. Romi su druga najbrojnija nacionalna manjina u Rumunjskoj. Međutim, iako je Rumunjska zemlja s najvećim brojem romskog stanovništva u odnosu na sve druge zemlje Europske unije, Rumunjska nema ni jedno romsko kazalište. Unatoč uloženim naporima kako bi se osnovalo romsko državno kazalište, rumunjske kulturne vlasti su to odbile uz izjavu kako ‘’Romi nemaju kazališnu tradiciju’’. No, nova istraživanja pokazuju kako su Romi komedijaši odnosno dvorske lude tokom ropstva Roma u Rumunjskoj jedan od temelja modernog rumunjskog kazališta i najvažniji dokaz postojanja kazališne tradicije Roma.

Nažalost, u Hrvatskoj ne postoji romsko kazalište, ali u kazalištima su teme koje se bave Romima prisutne u različitim oblicima. Najpopularnija kazališna predstava prošle godine bila je ‘Ciganin, ali najljepši’ čiji je redatelj Ivica Buljan, a nastala je po predlošku književnika Kristijana Novaka. Dora Ruždjak Podolski redateljica predstave nastala prema knjizi ‘Črna mati zemlja Kristijana Novaka dobila je Nagradu hrvatskog glumišta

Nagradu hrvatskog glumišta za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti 2017. godine dobila je predstava ‘Pogledaj me’ udruge Arterarij, Predstava je nastala na temelju osobnih iskustava odrastanja mladih Roma Sindirele Bobarić i Siniše S. Musića, koji su i nastupili u predstavi.

 

 

The World Theatre Day is celebrated every year on March 27th by many organizations, including the UNESCO with intention of promoting theatre across the world, raising awareness of the value of theatre in all its forms. But most importantly theatre as an interactive and ancient way of telling stories, provides a chance to undertand the history and social status of Roma communities in Croatia and around the world.

When we look at the dictionary, the theatre is called the place where various theatre shows are played in front of the audience. The word itself derived from 'Teatro' which means “Place of the spectacle”  in Greek.  Theater, like other arts, was born from religious ceremonies and first appeared in Athens and its origin is based on religious celebrations in ancient Greece, in the name of Dionysus, the god of the vine. 

In Paris on June 1947, with the leadership of the famous British scriptwriter and critic J B Priestley, a meeting held. This meeting resulted with a born of the “International Theater Institute”.which is affiliated to the UNESCO.

UNESCO stands for  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and it is eatablished on 1946 with the inrtention of contributing to peace and security by promoting collaboration among nations through education, science and culture.

Couple years later with the initiative of French actor and theatre manager  A.M. Julie, in the spring of 1954, an international festival started in Paris, “Theater des Nations” (Theater of Nations) which was open to foreign communities to exhibit their experimental work and interact with each other via theatre stage. Festival had huge success over the years with the contribution of  its multilinguistic and culturally diverse participants.

Throughout theatre's known 2500-year history, it has become a common means of expression for all people; helped nations to approach and understand each other and help individuals to understand themselves.

Starting from 1962, the International Theater Institute decided to set a Theatre day in order to remind how important this element for our societies, to specify the educational and promoter role; the opening date of the “Theater of Nations”, which has been trying to achieve these goals internationally since 1954, has been deemed appropriate for this day, to celebrate around the world: “March 27”.

The most important and special event that took place on 27 March World Theater Day is the announcement written by another theatre person every year. A worldwide successful director, playwright, or actress writes a statement for World Theater Day. The first universal declaration was written in 1962 by French theatre master Jean Cocteau and this year's message author is Pakistani playwright Shahid Naadem. It is important to remember and highlight a part from his message:  

“We need to fight apathy, lethargy, pessimism, greed, and disregard for the world we live in, the planet we live on. Theatre has a role, a noble role, in energizing and mobilizing humanity to lift itself from its descent into the abyss.”

 

 

ROMA AND THEATRE

In 1931, Moscow Music and Drama Romani Theatre (Московский музыкально-драматический театр "Ромэн") opened it doors where historic traditions of dance and music of Roma people and their stories Romani language can be heard and seen on the stage. While this is the oldest Roma theatre in the world, Roma representation on theatres are dating further than this. One of the first examples is Giancarli's comedy ''Cingana'' (1545) and Bizet's ''Carmen'' (1875) which one of the most famous opera's in the world history. Since then Roma communities has many sucessful actors and acresses but nobdy came close to the famous Charlie Chaplin.

On the other hand, currently Romania has one of the most developed networks of minority theatres in Europe with 12 theatres. However, despite being the counrtry with biggest Roma population in European Union where Roma is the second-largest minority, Romania doesn't have any Roma Theatre. Despite the efforts of founding a Roma State Theater, cultural authorities refused and stated that ''Roma people didn't have a theatrical tradition''. But new researches show that Roma jesters during slavery of Roma in Romania actually is one of the cornerstones of modern Romanian theatre and most important evidence of the Roma theatrical tradition. 

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti