Vijesti ROMI.HR

/
Print - MLADI USTAJU ZA LJUDSKA PRAVA

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

10. 12. 2019.
MLADI USTAJU ZA LJUDSKA PRAVA

Dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca svake godine u cijelom svijetu. Ta tradicija je uspostavljena prije gotovo sedam desetljeća u spomen na dan kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima.

Autor: Božidar Kolov

Dan ljudskih prava obilježava se kroz mnoge kulturne događaje, različite izložbe, konferencije i susrete političara i pripadnika akademske zajednice. Na primjer, u Zagrebu i Rijeci je održan Festival filma ljudskih prava, a Ured pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske organizirao je okrugli stol na temu „Govor mržnje na internetu i mladi“. Svakih pet godina, nagrada Ujedinjenih naroda u području ljudskih prava dodjeljuje se ljudima i organizacijama koji su doprinijele razvoju ljudskih prava. Također, 10. prosinca dodjeljuje se i Nobelova nagrada za mir.

Ured Visokog povjerenika UN za ljudska prava je glavno tijelo Ujedinjenih naroda koje usklađuje aktivnosti na obilježavanju Dana ljudskih prava u svijetu. U vezi s proslavom Međunarodnog dana ljudski prava 2018. godine, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet i bivša predsjednica Čilea izjavila je:

''Opća deklaracija o ljudskim pravima zamišljena je kao precizna uputa narodima svijeta kako izići iz sukoba i patnji i kako osigurati da odnosi unutar društva i među državama  budu održivi i miroljubivi. Deklaracija je potaknula oslobodilačke pokrete i dovela do boljeg ostvarivanja pravde, pristupa socijalnoj zaštiti, poboljšanju ekonomskog položaja i političke predstavljenosti“.

 

Na svjetskoj razini, mnoge stvari su se poboljšale od donošenja Deklaracije. Međutim, moramo se složiti s tvrdnjom Bachelet koja kaže: „treba nam više poštovanja, više pravde, […] da bismo podržali jednakost i dostojanstvo ljudi“. U posljednjih nekoliko godina stanje u mnogim zajednicama se pogoršalo. Jezik netolerancije i ksenofobije je s margine javnog diskursa ušao u retoriku visoke politike.

Opća „jednakost ljudi i dostojanstvo“ u posljednje vrijeme sve su više ugroženi, posebno kada je riječ o manjinama. U brojnim europskim državama, Romi, kao manjinski narod, svjedočili su tendenciji rasta diskriminacije i smanjivanja ekonomskih mogućnosti.

Tema obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava ove, 2019. godine je ''Mladi ustaju za ljudska prava''. Vjerujemo da bi mladi Romi mogli biti ono što Ujedinjeni narodi vide kao „konstruktivni činitelj promjena“. Međutim, zalaganje za prava i borba protiv rasizma, govora mržnje i diskriminacije nisu samo odgovornost mladih Roma. Jednakost ljudi i dostojanstvo su za sve, u suprotnom ne znače ništa. I upravo to je razlog zbog čega bismo se svi trebali boriti za njih.

 

Čestitamo svima Međunarodni dan ljudskih prava!

 

On December 10th every year Human Rights Day is celebrated across the world. This tradition has been established nearly seven decades ago to commemorate the adoption and proclamation of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly in 1948. 

The Human Rights Day is usually marked by many cultural events, different exhibitions and academic and political conferences and meetings. In Croatia, for instance, the Human Right Film Festival is held in Zagreb and Rijeka and the Ombudswomen office organises roundtables on topics such as “Hate speech online and the youth”.  Every five years, the United Nations Prize in the Field of Human Rights is awarded to committed people and organisations. The Nobel Peace Prise is also awarded on December 10th.

The Office of the High Commissioner for Human Right is the main United Nations body which coordinates efforts for the yearly observation of the Human Rights Day. In relation with the 2018 celebration, High Commissioner Michelle Bachelet from Chile stated:

“The Universal Declaration of Human Rights was conceived as a detailed map to guide the world’s people out of conflict and suffering, and ensure that relations within societies, and between states, could be sustainable and peaceful. The Declaration inspired liberation movements and led to better access to justice, social protections, economic opportunities, and political participation.”

Many things have improved on a global level since the Declaration was proclaimed. However, as Bachelet continues in her statement - “we need more respect, greater justice, […] to uphold human equality and dignity”. That is certainly true. In the past several years the situation of many communities has deteriorated. Language of intolerance and xenophobia has been lifted from the margins of the public discourse to the rhetoric of high politics.

Universal “human equality and dignity” has been increasingly at risk lately, especially with regards to minorities. The Romani people in a number of European counties, as a minority group, have witnessed a tendency of growing discrimination and shrinking economic opportunities.

The theme of the 2019 Human Rights Day is “Youth Standing Up for Human Rights”. We believe that young Roma could be what the UN sees as “constructive agents of change”. Standing up for rights and against racism, hate speech, and discriminations is not a responsibility, however, of young Roma alone. Human equality and dignity are either for all or they mean nothing. This is why everyone should fight for them.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti