Vijesti ROMI.HR

/
Print - NATJEČAJ: DODJELA GRADSKIH PROSTORA ZA RAD UDRUGA

TRI PROSTORA PREDVIĐENA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA

3. 11. 2017.
NATJEČAJ: DODJELA GRADSKIH PROSTORA ZA RAD UDRUGA
Autor: ROMI.HR

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama. Pravo podnošenja pisane prijave za poslovne prostore imaju udruge i druge organizacije civilnoga društva.

Prijava se podnosi isključivo na Obrascu prijave na javni natječaj koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju i sadrži popis dokumenata koji moraju biti priloženi uz prijavu.

Javnim natječajem objavljene su adrese i planirana namjena pojedinih prostora. Za aktivnosti udruga nacionalnih manjina predviđena su tri prostora u Zagrebu i to na adresama Ilica 52,  Pavla Hatza 23/1, Velikogorička 12.

Za korištenje jednog gradskog prostora može se prijaviti više udruga koje ga planiraju koristiti zajednički.

Rok za podnošenje prijava je 15.11.2017.

Detaljne informacije, tekst javnog natječaja i propisani obrasci mogu se pronaći na stranicama Grada Zagreba.

 
Povratak na sve vijesti