Vijesti ROMI.HR

/
Print - NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA 2017./2018.

PRIJAVE DO 6. 11. 2017.

16. 10. 2017.
NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA 2017./2018.
Autor: ROMI.HR

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima visokih učilišta u RH upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

Rok za podnošenje prijava je od 12. listopada do 6. studenog 2017. godine (uključujući i 6. studenog). Elektroničke prijave zatvaraju se u ponedjeljak, 6. studenog 2017. u 12.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave datum poštanskog pečata na poslanoj prijavi. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i one poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do lipnja 2018. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka iz članka 18. Pravilnika.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji su hrvatski državljani ili državljani EU-a s prijavljenim boravkom u Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti; koji imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u RH; te koji ne primaju za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnog izvora (sredstva državnog proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova EU-a).

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija sastoji se od sedam članova, od kojih su tri člana predstavnici studenata imenovani na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora uz osiguravanje zastupljenosti predstavnika sveučilišnih i stručnih studija, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostale informacije o ovom javnom natječaju i uvjetima prijave provjerite na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu: drzavne-stipendije@mzo.hr i na Facebook stranicu Državne socio-ekonomske stipendije https://www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/.

Sredstva za stipendije su osigurana u Državnome proračunu i u Europskom socijalnom fondu u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

 
Povratak na sve vijesti