Vijesti ROMI.HR

/
Print - NATJEČAJ ZA POSEBNE PROGRAME NACIONALNIH MANJINA

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

13. 3. 2019.
NATJEČAJ ZA POSEBNE PROGRAME NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) objavilo je Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Javni poziv se odnosi na pet grupa aktivnosti. Prijave se podnose do 1. travnja 2019. godine.

ROMI.HR

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina za stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, za održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, za natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, za manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine kao i za tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

U državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu osigurana su sredstva za provedbu ovog Javnoga poziva, kroz tekuće donacije, u ukupnome iznosu do 280.000,00 kuna. Ukupna raspoloživa sredstva za programe podijeljena su na način da je za stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika osigurana ukupna sredstva u iznosu od 100.000 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 25.000 kuna. Za održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugih oblika školovanja osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 12.500 kuna. Za natjecanje učenika osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 20.000 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 7.000 kuna. Za manifestacije je osigurano ukupno 60.000 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 20.000 kuna. i zaključno, za tiskanje časopisa, brošura i knjiga osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 15.000 kuna. Ako se ne ugovore sva raspoloživa sredstva namijenjena za pojedinu grupu, sredstva se mogu preraspodijeliti na druge grupe. Nije moguće povećavati maksimalni iznos dodijeljenih sredstava.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati korištenjem sredstava iz ovog Javnog poziva detaljno su utvrđeni po grupama. Navedeni troškovi bit će financirani ili sufinancirani ovisno o raspoloživosti sredstava i njihovoj opravdanosti.

Nije dopušteno „dvostruko financiranje”. Dvostruko financiranje se definira kao podnošenje prijave za istu stavku izdatka odnosno specifični trošak različitim izvorima financiranja kako bi se od svih ostvarila financijska potpora. U slučaju da se ustanovi dvostruko financiranje specifičnih troškova u programu, prijavitelj će morati vratiti sredstva za koje je utvrđeno dvostruko financiranje.

Sve aktivnosti po prijavi mogle su najranije započeti s danom 1. siječnja 2019. godine, a moraju završiti najkasnije s danom 31. prosinca 2019. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili tisak knjiga, časopisa i brošura vezanih uz tematiku nacionalnih manjina.

Kako bi bili prihvatljivi prijavitelji sudionici ovog Javnog poziva moraju to dokazati dostavljanjem više dokumenata kako je to detaljno navedeno u tekstu Javnog poziva. Povjerenstvo će prilikom procjene prijavljenih programa razmatrati iskustvo prihvatljivog prijavitelja vezano uz program koji je prijavio, cjelovitost prijavljenog programa  vidljivu kroz opis programa i proračun programa, usklađenost prijavljenog programa s grupom na koju je prijavljen kao i broj i strukturu korisnika programa.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvati više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa. Prijavitelji mogu podnositi prijave isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom u Ministarstvo do 16 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se do 1. travnja 2019. godine. Planirani rok za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva je 2. svibanj 2019. godine, rok za objavu odluke o dodjeli sredstava je 30. svibanj 2019. godine, a rok za sklapanje ugovora je 28. lipanj 2019. godine.

Detaljnije upute i propisani obrasci za sudjelovanje na ovom Javnom pozivu dostupni su ovdje.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti