Vijesti ROMI.HR

/
Print - NOVA RADNA SKUPINA ZA KURIKULARNU REFORMU

NATJEČAJ ZA RADNU SKUPINU ZA KURIKULARNU REFORMU

18. 1. 2018.
NOVA RADNA SKUPINA ZA KURIKULARNU REFORMU

Objavljen Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova nove Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

ROMI.HR

Na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

Ekspertna radna skupina će se sastojati od ukupno 13 članica i članova. Među članovima Ekspertne radne skupine trebao bi se temeljem ovog Javnog natječaja naći po jednog stručnjaka za odgoj i obrazovanje u: ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoj školi u razrednoj nastavi, osnovnoj školi u predmetnoj nastavi, gimnaziji, strukovnoj te umjetničkoj školi, jedan stručnjak iz nastavničkih studija, kao i po dva stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine i područja društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja te jedan stručnjak iz polja pedagogije. Uz iskustvo iz jednog od navedenih područja uvjet je kandidatima i iskustvo u vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju, a za svaku kategoriju traži se i desetogodišnje iskustvo i odgovarajuća razina obrazovanja odnosno zvanja.

Pored navedenih eksperata i voditelja Ekspertne radne skupine u Ekspertnu radnu skupinu dodatno će se imenovati i jedan stručnjak iz Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade RH, jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja, a po funkciji koju obavljaju i predsjednik Hrvatskoga studentskog zbora i predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. Za navedene stručnjake i predsjednike Javnim natječajem nisu propisani uvjeti u obliku iskustva iz nekog područja odnosno vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju kao ni drugi uvjeti čije ispunjavanje se očekuje od ranije spomenutih članova i članica Ekspertne radne skupine.

Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikuluma i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike. Ekspertna radna skupina bi trebala svoje zadaće izvršiti provodeći nacionalnu Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. godine.

Ministrica znanosti i obrazovanja će na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva imenovati Voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine. Javnim natječajem je također navedeno kako će se Ekspertna radna skupina imenovati na razdoblje od dvije godine, a odlukom je utvrđeno kako će voditelj imati pravo na mjesečnu naknadu od 4.000 kn neto, a članovi na 2.000 kn neto te pravo na naknadu putnih troškova.

Prijave kandidata podnose se na elektroničkome obrascu u roku od 30 dana od dana objave Javnoga natječaja, a u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu tj. do početka ožujka Ministarstvo će objaviti popis prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja. Rezultati Javnog natječaja za imenovanje Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme bit će objavljeni najkasnije do 25. ožujka 2018. godine.

Rok za prijavu je srijeda, 14. veljače 2018. godine.

Više informacija o Javnom natječaju možete pronaći ovdje.
 

 
Povratak na sve vijesti