Vijesti ROMI.HR

/
Print - OD OBITELJI KA OBITELJI

OBITELJ JE TEMELJ DRUŠTVA

15. 5. 2020.
OD OBITELJI KA OBITELJI

Obiteljske veze su važan vid podrške pojedincima, pogotovo kada su podržane od strane društva ili drugih. U slučaju Roma, koji uživaju malo ili ni malo podrške društva, obitelj, čini čitav sustav socijalne potpore. Stoga je važno napomenuti kako danas, 15. svibnja, Međunarodnim danom obitelji obilježavamo važnost obitelji i njihove raznolikosti.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Milica Kuzmanović

Devedesetih godina prošlog stoljeća, Ujedinjeni narodi su se u velikoj mjeri usmjerili na pitanja vezana uz obitelj, pokrećući mnoge inicijative. Jedna od tih inicijativa bilo je obilježavanje 1994. godine kao Međunarodne godine obitelji, kao i donošenje Rezolucije 1993. godine, kojom je 15. svibanj proglašen Međunarodnim danom obitelji. Cilj je bio stvoriti „priliku za promicanje svijesti o problemima obitelji i razumijevanja socijalnih, ekonomskih i demografskih procesa koji utječu na obitelji“.

Prvi dan obitelji održan je u nedjelju, 15. svibnja 1994. godine. Nedjelja je izabrana kao prvi dan obilježavanja Dana obitelji jer, prema kršćanskoj tradiciji, nedjelja je dan koji se provodi s obitelji. I nezavisno od religije, mnoge obitelji imaju tradiciju sastajati se nedjeljom i provoditi vrijeme zajedno, što objašnjava ovu odluku.

Obitelj je temelj društva i zajednice, a time i početka civilizacije. Obitelj odnosno proširena obitelj mjesto odgoja i usvajanja uvjerenja i tradicija. Kako Romi nemaju svoju državu, obitelji su iznimno važne za očuvanje i njegovanje romske tradicije, jezika i kulture. Obitelj je važna kako bi se sačuvale zajedničke vrijednosti unutar zajednice.

Međunarodni dan obitelji svake godine ima drugačiji fokus odnosno temu. Primjerice, Međunarodni dan obitelji 2018. godine za temu je imao „Obitelji i uključiva društva“. Tema 2013. godine je bila „Unapređenje socijalne integracije i međugeneracijske solidarnosti“, ili „Utjecaj migracije na obitelji širom svijeta“.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana obitelji je „Obitelji u razvoju“. Izbor ovogodišnje teme u velikoj mjeri je motiviran činjenicom da je prošlo 25 godina od 1995. godine, kada je usvojena Deklaracija iz Kopenhagena o društvenom razvoju i Deklaracija iz Pekinga. Te deklaracije usredotočene su na pitanja bliska obitelji, poput jednakosti spolova u Deklaraciji iz Pekinga i pitanja socijalne integracije u Deklaraciji iz Kopenhagena.

Imati dan posvećen obitelji važno je iz više razloga. Prvo, to je prilika da se istakne važnost obitelji u društvu. Obitelj može biti mjesto podrške, posebno za marginalizirane ljude koji nemaju drugi oblik podrške. Za zajednice koje su marginalizirane, kao što je romska zajednica, obitelj može biti velika podrška prilikom suočavanja s diskriminacijom i rasizmom.

Kako su sustavno odnosno u kontekstu socijalne podrške i zdravstvene skrbi Romi diskriminirani, obitelj je još važnija za Rome, u odnosu na većinu. Obitelj je prva sigurna luka kada nešto krene po zlu ili nešto hitno zatreba jer je puno vjerojatnije da će obitelj puno prije nego država pružiti neophodnu pomoć.

Također, ovaj dan je dobra prilika za podsjećanje na raznolikost obitelji, ali i poziv da razvijamo toleranciju i naučimo prihvaćati obitelji koji su drugačije od naše. Svi ovi obiteljski modeli zaslužuju biti poštovani i ravnopravni.

Obitelji još uvijek nisu jednako tretirane, što je neprihvatljivo. Na primjer, veća je vjerojatnoća kako će obitelji manjinskog podrijetla biti diskriminirane kroz pravni sustav, vjerojatnije je kako će biti deložirane, odnosno prisilno iseljenje iz svojih domova, a nakon toga članovi obitelji razdvojeni. Iznimno je važno da se to promijeni, a Dan obitelji treba biti prilika za podizanje svijesti o ovim problemima i poticaj na poduzimanje konkretnih mjera.

 

 

Families are an important support network for individuals, especially when they are not supported by others or by society. In the case of Roma, who have little to no support from the state, families make up a whole system of social support. Therefore, it is important to note that today, the 15th May, we celebrate the importance of families and their diversity with International Family Day.

 

Throughout the nineties, the United Nations (UN) greatly focused on family-related issues, introducing many initiatives such as 1994 being International Year of the Family and the resolution taken in 1993 to make the 15th May the International Day of Families. The goal of this was to provide “an opportunity to promote awareness of issues relating to families and to increase the knowledge of the social, economic and demographic processes affecting families”.

The first Family Day was held on Sunday 15th May 1994. The day of Sunday was chosen for this first edition of the day because, in Christian tradition, it is the day spent of rest which is usually spent with family. Religion aside, many families have the tradition of meeting on a Sunday and spending time together, which explains this decision.

Families are the very foundation of society and communities, and thus since the beginning of civilisation. Family, and extended family, is a place to share beliefs and traditions. In the case of Roma, who don’t have their own state, families are crucial to keep traditions, language and culture alive. Family is important in order to keep common values throughout a community.

Every year, the International Day of Families has a different focus. Examples include “Families and inclusive societies” (2018), “Advancing Social Integration and Intergenerational Solidarity’ (2013) or “The impact of migration on families around the world”.

This year’s theme is “Families in Development”, a choice greatly motivated by the fact that it is 25 years since 1995 when both the Copenhagen Declaration on Social Development and the Beijing Declaration were adopted. These Declarations focus on issues close to family, such as gender equality for the Beijing Declaration and social integration for the Copenhagen Declaration.

Having a day dedicated to families is important for many reasons. Firstly, it is an opportunity to highlight how important families are in society. Family can be a support network, especially for people marginalized from society and who don’t have any form of support anywhere else. Especially for marginalized communities such as Roma, family can be an important support when facing issues such as discrimination and racism.

As they are discriminated from systems such as social support or healthcare, family is even more important to Roma than it is to most people. Family will be the first port of call if something goes wrong or is needed, because, contrary to the state, they are far more likely to be able to provide whatever is needed.

It can also be crucial to use this day to remind ourselves of the diversity of different families, and to develop tolerance and acceptance towards those who are different to ours. All of these family models are entitled to the same respect and deserve to be equal in rights.  

Families still aren’t all treated equally, which simply isn’t acceptable. For example, some families from minority backgrounds are more likely to be discriminated against in legal systems, more likely to be evicted from their place of residence and thereafter to be separated. This desperately needs to change, and Family Day should be an opportunity to work towards raising awareness and changing this.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti