Vijesti ROMI.HR

/
Print - PLES DUŠE

PLES KAO NAČIN IZRAŽAVANJA

29. 4. 2020.
PLES DUŠE

Ples je oblik umjetnosti koji postoji u svim kulturama širom svijeta. Bilo da se radi o zabavama, narodnim festivalima, vjerskim ceremonijama ili nekom drugom kontekstu, ples je dio našeg osobnog identiteta i društva. Na današnji dan obilježavamo ples kao faktor koji ujedinjuje svijet u kojem živimo.

Autor: Stefano Cherubini
Prijevod: Milica Kuzmanović

Međunarodni dan plesa je dan kada cijeli svijet proslavlja ples, osnovan od strane Plesnog odbora Međunarodnog instituta za kazalište (ITI), glavnog partnera UNESCO-a za scenske umjetnosti. Ovaj dan se obilježava svake godine 29. travnja, na godišnjicu rođenja Jean-Georgesa Noverrea (1727. - 1810.), tvorca modernog baleta. Obilježavanjem ovog dana nastoji se potaknuti sudjelovanje i obrazovanje u plesu organiziranjem raznih događaja i festivala širom svijeta. UNESCO je službeno priznao Međunarodnog instituta za kazalište (ITI) kao organizaciju koja je stvorila ovaj događaj i prepušta mu organiziranje aktivnosti povodom Međunarodnog dana plesa na međunarodnoj razini.

Ciljevi Međunarodnog dana plesa su promicanje plesa u svim njegovim oblicima širom svijeta, podizanje svijesti o vrijednostima plesa, omogućavanje plesnoj zajednici da promovira svoj rad u širokom opsegu, uživanje u plesu radi osobnog zadovoljstva i dijeljenja tog zadovoljstva s drugima. To vladama i javnim osobama omogućuje da osvijeste važnost plesa u raznim oblicima i da ga podupiru.

Svake godine, točnije od 1982. godine kada je ovaj događaj nastao, bira se jedna istaknuta osoba iz svijeta plesa kako bi napisala poruku za Međunarodni dan plesa.

Argentinski plesač Julio Bocca je 2010. godine bio odabrani umjetnik, a njegova poruka povodom Međunarodnog dana plesa, glasila je: „Ples je disciplina, rad, podučavanje, komunikacija. Pomoću njega štedimo na riječima koje možda drugi ne bi razumjeli i umjesto toga uspostavljamo univerzalni jezik svima poznat. To nam pruža zadovoljstvo, čini nas slobodnima, tješi nas od nemogućnosti da letimo poput ptica, jer nas približava nebu, svetom, beskonačnom. Ples je uzvišena umjetnost, različita svaki put, poput vođenja ljubavi jer nam na kraju svake predstave srce jako kuca i veselimo se narednom iskustvu."

Roma su oduvijek imali veliki utjecaj na različite plesne i glazbene žanrove, u različitim dijelovima svijeta. Međutim, utjecaj koji su Romi izvršili u jednom specifičnom plesu, Flamenku, smatra se ključnim.

Flamenko je umjetnička forma koja se temelji na različitim folklornim glazbenim tradicijama južne Španjolske, u autonomnim zajednicama Andaluzije i Mursie. Gotovo je nemoguće zamisliti razvoj Flamenka bez utjecaja Roma.

Prvi tekstovi Flamenka govorili su o stvarnosti s kojom su se Romi svakodnevno suočavali u Španjolskoj, kao što su zabrana njihovog jezika, segregacija i diskriminacija. Način na koji su se Romi nosili s takvim osjećanjima bio je pjevati, plesati i izražavati svoju bol kroz umjetnost. Jauk prisutan u Flamenku nije ukras već je razlog zašto ovaj ples postoji. To je izraz patnje Roma kroz povijest.

Danas je pjevanje i plesanje Flamenka svjetska turistička atrakcija. Ljudi iz cijelog svijeta posjećuju Andaluziju kako bi doživjeli taj poseban oblik umjetnosti. Ukoliko ste zainteresirani za doživite tradicionalni oblik ove umjetnosti, želimo vam pokazati djelić ovog egzotičnog plesa.

 

 

Dance is a form of art which is extended to all cultures worldwide. Whether it is at parties, at folk festivals, in religious ceremonies and many other contexts, dancing it is part of our personal identity and that of society. Being such a unifying factor of the world we live in, today is the day that we celebrate it.

 

International Dance Day is a global celebration of dance, created by the Dance Committee of the International Theatre Institute (ITI), the main partner for the performing arts of UNESCO. The event takes place every year on 29 April, which is the anniversary of the birth of Jean-Georges Noverre (1727–1810), the creator of modern ballet. The day strives to encourage participation and education in dance through events and festivals held on the date all over the world. UNESCO formally recognizes ITI to be the creators and organizers of the event

The goals of International Dance Day are to promote dance in all its forms across the world, making people aware of the value of dance, enabling the dance community to promote their work on a broad scale, and enjoying dance in all its forms for its own sake and to share the joy of dance with others. This allows governments and opinion leaders to be aware of the value and importance of dance in all its forms and to support it.

Each year since its creation in 1982, an outstanding dance personality is selected to write a message for International Dance Day. An example of these messages is the one made by Argentinian dancer Julio Bocca, who was the selected artist in 2010: “Dance is discipline, work, teaching, communication. With it we save on words that perhaps others would not understand and, instead, we establish a universal language familiar to everyone. It gives us pleasure, it makes us free and it comforts us from the impossibility we humans have to fly like birds, bringing us closer to heaven, to the sacred, to the infinite. It is a sublime art, different each time, so much like making love that at the end of each performance it leaves our heart beating very hard and looking forward to the next time.”

Roma People have always had a great influence in dance and music in different genres and regions of the world. However, their influence in one specific dance, Flamenco, is considered to be fundamental.

Flamenco is an art form based on the various folkloric music traditions of southern Spain in the autonomous communities of Andalusia and Murcia. The Roma people have influenced this art so much, that is hard to think about its development without Roma.

The very first lyrics of Flamenco were about the reality Roma people faced in Spain: the prohibition of Romani, the segregation and discrimination that was suffered on a daily basis.  Roma found a way to deal with such feelings. Through singing and dancing art became a tool to express their pain. The moan present in flamenco is not ornamental; it is the reason why flamenco exists, an expression of pain of Roma people suffering throughout history.

Nowadays Flamenco singing and dancing is a worldwide tourist attraction and people from all over the world visit Andalusia in order to see this particular form of art. In case you are interested into experiencing a traditional expression of this art, we want to show you a bit of this exotic dance.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti