Vijesti ROMI.HR

/
Print - Predstavljena kampanja „Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“

„Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“

7. 12. 2017.
Vlada Predstavljena kampanja „Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“
Preuzeto sa: Vlada Republike Hrvatske Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Predstavljena kampanja „Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“

Predstavljena kampanja „Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“

Suzbijanje diskriminacije i rušenje predrasuda o „drugačijima“ ciljevi su medijske kampanje „Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“, koja je predstavljena u petak 1. prosinca u Europskom domu u Zagrebu. Riječ je o završnoj aktivnosti projekta „Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj, a zajednički ga provode Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ured pučke pravobraniteljice i Centar za mirovne studije.

Kampanja u središte stavlja osobe koje po svojoj etničkoj pripadnosti čine manjinu u Hrvatskoj, a kroz kratke isječke iz njihova života pokazuje kako razlike nisu prepreke i da je društvo koje zajedno gradimo ono bez diskriminacije. Ove poruke do građana će stizati tijekom prosinca putem video spotova, radijskog spota i plakata.

 „Vrijeme trajanja kampanje nije slučajno, povezali smo ga sa skorim obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinca), kojim se obilježava godišnjica potpisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima“, izjavila je Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Prema posljednjem istraživanju, svaka peta osoba u Hrvatskoj doživjela je diskriminaciju. Najveći broj ispitanika navodi kako su nacionalna pripadnost ili podrijetlo najčešća obilježja zbog kojih se diskriminacija događa, a na pitanje koja je skupina najdiskriminiranija, najčešće su odgovarali – Romi. Isto istraživanje pokazalo je i snažne predrasude i stereotipe prema osobama koje se po nekoj osobnoj karakteristici mogu smatrati „drugačijima“, a takvi stavovi mogu dovesti i do diskriminacije.

„Ovom kampanjom želimo poslati jasnu poruku kako nečije rasno ili etničko podrijetlo, ali ni druge karakteristike zbog kojih se nekoga doživljava 'različitim', ne smiju biti prepreka ostvarivanju prava i jednakom sudjelovanju u društvu“, izjavila je Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice.

„Želimo društvo u kojem Valentina, djevojka odrasla u romskom naselju, neće biti iznimka kada studira menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Želimo društvo kakvim ga vide djeca u folklornoj skupini u kojoj pleše Gabrijel, čiji je otac afričkog podrijetla“, naglasila je Cvijeta Senta iz CMS-a, predstavljajući protagoniste kampanje, među kojima je i Orhan, glazbenik i frizer romskog podrijetla, kao i zbor Domaći gosti, koji čine i izbjeglice koje su sigurnost potražile u Hrvatskoj.

Početak kampanje podudara se s današnjim usvajanjem Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije (2017.-2022.) i popratnog Akcijskog plana, koji će imati značajnu ulogu u suzbijanju predrasuda i stvaranju društva bez diskriminacije, ujedno i ciljeva ove kampanje.

Plakate i fotografije kampanje možete preuzeti ovdje: http://bit.ly/FotoBezDiskriminacije

Video spotove možete preuzeti ovdje: http://bit.ly/VideoBezDiskriminacije      

 
Povratak na sve vijesti