Vijesti ROMI.HR

/
Print - PRILIKA ZA OBRAZOVANJE ZA POLICAJCA

NATJEČAJ ZA POLICAJCE

25. 5. 2019.
Kadeti 2 PRILIKA ZA OBRAZOVANJE ZA POLICAJCA
Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova RH
PRILIKA ZA OBRAZOVANJE ZA POLICAJCA

U toku je natječaj Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za osposobljavanje 750 novih policajki i policajaca u 2019./2020. školskoj godini. Program četverogodišnjeg obrazovanja će započeti 9. rujna 2019. godine, a polaznici će nakon završene obuke biti primljeni u radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova i raspoređeni na radna mjesta sukladno potrebama službe. Prilika je ovo i za mlade Romkinje i Rome, koji zadovoljavaju opće uvjete, da se obrazuju za policajce obzirom da je romska nacionalna manjina izrazito nedovoljno zastupljena u policijskoj službi. Rok za podnošenje prijava je do 31. srpnja 2019. godine.

ROMI.HR

Kandidati i kandidatkinje, koji se prijavljuju na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za osposobljavanje za policajca, dužni su dostaviti popunjen obrazac prijave koji se može pronaći na web stranicama MUP-a ili u policijskim postajama, presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole, svjedožbe završnog ispita  ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili svjedodžbe o završnom radu.

Ukoliko se kandidat odnosno kandidatkinja u prijavi poziva na priznati status potrebno je priložiti i dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu tj. kopiju rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat u prijavi poziva. Pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti. Kandidati će na navedene provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju, nemaju navršenih 28 godina na dan 9. rujna 2019. godine, tj. rođeni su prije 9. rujna 1991. godine, imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti kao i da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi neke političke stranke.

Kandidati odnosno kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj. Za kandidate odnosno kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama, smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima za upis u Program.

Prijave na Natječaj podnose se na adresu Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom ,,za Natječaj“.

Rok za podnošenje prijave je do 31. srpnja 2019. godine.

Obrazac prijave kao i dodatne informacije možete pronaći vezane za natječaj možete pronaći ovdje.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti