Vijesti ROMI.HR

/
Print - RANJIVOST KOJU DROGA JOŠ OTEŽAVA

BOLJE ZNANJE ZA BOLJU SKRB

26. 6. 2020.
RANJIVOST KOJU DROGA JOŠ OTEŽAVA

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe i nedozvoljenog prometa drogama obilježava se 26. lipnja svake godine. "Bolje znanje za bolju skrb" naziv je ovogodišnje teme obilježavanja Dana borbe protiv droga.

Autor: Božidar Kolov
Prijevod: Milica Kuzmanović

U prosincu 1987. godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 26. lipanj Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nedozvoljenog prometa drogama. Ujedinjeni narodi su tako izrazili svoju odlučnost i potakli međunarodnu zajednicu na djelovanje i suradnju, kako bi zajedno stvarili društvo bez zloupotrebe droga.

Međutim, u posljednjih nekoliko godina, borba protiv droge i rješavanje pitanja koja se odnose na zloupotrebu droga bila je neki način oteta kroz različite dezinformacije. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nedozvoljenog prometa drogama ima za cilj približiti svijetu problem zloupotrebe opojnih sredstava, te potaći veću međunarodnu područja u oblasti suzbijanja korištenja droga, te utjecaja koji droge imaju na zdravlje, upravne funkcije i sigurnost. Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal potiče pojedince, neprofitne organizacije, privatni sektor i države članice da se uključe u kampanju koju vode društveni medij za obilježavanje ovog dana, te da razmjenom informacija daju svoj doprinos u podizanju svijesti o ovom problemu.

Glavni tajnik UN-a, António Guterres, u izjavi o važnosti opće odgovornosti za suzbijanje nezakonite trgovine drogama, rekao je:

“Moramo se usmjeriti na ono što daje rezultate. Prije više od dva desetljeća, kada sam bio premijer Portugala, moja vlada pokrenula je politiku borbe protiv droge koja se zasnivala na poduzimanju snažnih mjera u dva područja. Prva korak bio je zaustavljanje trgovine drogom i onih koji profitiraju zloupotrebom ljudske bijede. Drugo područje djelovanja odnosilo se na pružanje odgovarajućeg tretmana svima kojima je potrebno liječenje. Ovisnici o drogama su prije svega pacijenti i žrtve. Taj pristup pokazao se uspješnim. Upotreba droga znatno je opala, naročito među mladima. Danas Portugal ima jednu od najnižih stopa smrtnosti od droga u Europi."

Pristup koji Guterres potiče mora biti osetljiv prema marginaliziranim skupinama i ljudima u nepovoljnom ekonomskom položaju, koji su najčešće žrtve, a ne da ih vidimo kao počinitelje zločina povezanih s drogom, kako su često prikazani.

Zbog sustavne nepravde koja postoji u mnogim europskim društvima, Romi su često u ranjivijem položaju kada su u pitanju korištenje i trgovina drogom. Prije nekoliko godina u Mađarskoj je provedena studija koja je pokazala kako je vjerojatnoća korištenja droge deset puta veća kod Roma tinejdžera nego kod njihovih vršnjaka koji nisu Romi. Zbog stalne diskriminacije Roma u obrazovnom sustavu i na tržištu rada u Bugarskoj, Rumunjskoj i drugim državama, Romi se često iskorištavaju u poslovima kao što su preprodaja droge.

Ova tendencije iznova i iznova pokazuju kako kriminal nije dio romske kulture. Zbog strukturalnih uvjeta nejednakosti i diskriminacije, Romi su laka meta zlostavljanja i nezakonitih praksi. Rješavanjem političkih i ekonomskih problema u bilo kojem društvu u cjelini, oni koji doneose odluke mogli bi riješiti probleme kojima su Romi neproporcionalno pogođeni. Dobar početak je uključivanje Roma u proces donošenja odluka, ali ne samo formalno i površno, već kroz ulaganje u ravnopravno obrazovanje, pošten pristup ekonomskim mogućnostima i pristup pravu na izražavanje i priznanje kroz kulturu.

 

 

The International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffickings is marked annually on the 26th of June. The theme of the 2020 edition of this UN observance Day is "Better Knowledge for Better Care."

In December 1987, the United Nations General Assembly decided to observe the 26th of June as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking as an expression of its determination to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of drug abuse.

In recent years, however, the field of addressing the drug problem has been “hijacked” by misinformation of many kinds. The 2020 theme aims at improving the understanding of the world drug problem and at fostering greater international cooperation to counter its impact on health, governance and security. The United Nations Office on Drugs and Crime encourages individuals, non-profit organizations, the private sector and Member States to get involved in its social media campaign to mark this day and invites them to contribute in sharing information and raising awareness.

In a statement on the importance of global responsibility for countering illicit drug trafficking, the Secretary-General of the UN, António Guterres, states:

“We must also strive to build on what works. As Prime Minister of Portugal more than two decades ago, my government launched a drug policy rooted in taking strong action in two areas. First, by cracking down on drug trafficking and those who profit from human misery. And, second, on making sure that those who need treatment get it.  Those who develop an addiction to drugs are first and foremost patients and victims.  That approach succeeded and drug consumption went down significantly, particularly among young people. Today, Portugal has one of Europe’s lowest death rates from drug use.”

Guterres also urges for an approach that is sensitive to marginalized groups and economically disadvantaged people who are more often the victims rather than the perpetrators of drug-related crimes, unlike they are often portrayed. 

Due to the systemic injustices in many European societies, Roma are often in a more vulnerable position when it comes to drug abuse and trafficking.  A study conducted in Hungary several years ago shows that Roma teenagers are ten times more likely to use drugs than the non-Roma. Because of the constant discrimination of Roma in the educational systems and on the labor markets in Bulgaria, Romania, and other countries, Roma are often exploited in the business of drug trafficking and distribution.

These tendencies show time and time again that there is nothing inherent in Roma culture with regards to crime. It is rather the structural conditions of inequality and discrimination which make of Roma easy targets for abusive and illegal practices. Only by tackling the political and economic problems of a given society as a whole, the decision-makers can solve the problems which Roma suffer disproportionally. A good point to start is by including Roma in the decision-making process, not formally and superficially, but by investing in equal education, fair economic opportunities, and access to cultural expression and recognition.  

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti