Vijesti ROMI.HR

/
Print - SAVJET OBJAVIO POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE

JAVNI POZIV ZA PROGRAME MANJINA

7. 12. 2018.
SAVJET OBJAVIO POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE

Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske je objavio javni poziv i upute udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 'on line' prijavu programa kulturne autonomije za 2019. godinu. Prijave za program su dostupne putem elektronske aplikacije, koja se nalazi na internetskim stranicama Savjeta za nacionalne manjine, a rok za podnošenje prijedloga programa je 24. prosinac 2018. godine.

Autorica: Adrijana Nikitović

Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske je, na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uputio javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije. Programi za ostvarivanje kulturne autonomije mogu biti iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija ili programa koji proizilaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godine.

Prije prijave programa Savjetu za nacionalne manjine je potrebno dostaviti u PDF formatu preslik riješenja i upisa u registar udruga (najmanje 36 mjeseci od osnutka do dana objace javnog poziva u Narodnim novinama, odnosno 24 mjeseca za udruge koje su članice saveza/zajednice). Pored ovoga potrebna je i preslika novog statuta udruge, preslika odluke o odgovornim osobama sa zadnje izborne skupštine udruge, preslika uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba. Ukoliko udruga nema vlastiti prostor treba se dostaviti i preslik ugovora, riješenja ili odluke o najmu prostora.

Kako je u javnom pozivu navedeno, potrebno je dostaviti i popis članova udruge i popis od minimalno 20 članova ''deklariranih pripadnika nacionalne manjine iz Registra birača ovjerenu od strane ovlaštene osobe za zastupanje (predsjednik udruge).''

Uz potvrdu prijedloga prijave programa neophodno je dostaviti original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba udruge ne stariji od mjesec dana, financijski plan prihoda  i rashoda realizacije programa za raspisano vremensko razdoblje.

U slučaju da udruga ili ustanova nacionalne manjine u zadnje tri godine nije bila sufinancirana od strane Savjeta za nacionalne manjine treba dostaviti i dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju. Prema uputama u javnom pozivu dosadašnji rad i aktivno djelovanje udruge dokazuju fotografijama s nastupa i manifestacija, objavljenim prilozima - člancima iz novina, objavljenim djelima iz programa izdavaštva, tiskanim časopisima iz programa informiranja i dr. sa kratkim obrazloženjem i opisom. Udruge koje Savjet financira redovno ne moraju dokazivati svoj rad i aktivno djelovanje.

Potvrda prijedloga programa mora sadržati i potpis odgovorne osobe za zastupanje i izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podaci u prijavnici točni. Potvrda prijedloga programa iz prijavnice upućuje se na adresu Savjeta za nacionalne manjine - Zagreb, Mesnička 23, sa naznakom ''Za javni poziv“.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti