Vijesti ROMI.HR

/
Print - SISAK SUFINANCIJA PROJEKTE I PROGRAME CIVILNOG DRUŠTVA

SREDSTVA ZA PROJEKTE I PROGRAME CIVILNOG DRUŠTVA U SISKU

15. 1. 2019.
SISAK SUFINANCIJA PROJEKTE I PROGRAME CIVILNOG DRUŠTVA

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo grada Siska je objavio Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2019. godini. Na natječaj se mogu prijaviti udruge koje su programski usmjerene na rad u području civilnog društva. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 400.000,00 kuna, a rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je do 23. siječnja 2019. godine.

ROMI.HR

Na Natječaj dodjele sredstava za projekte i programe civilnog društva mogu se prijaviti udruge koje obavljaju djelatnosti u području razvoja civilnog društva, rada s djecom, aktivnosti mladih i za mlade, te područja promicanja i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata. Osim toga, udruge koje se prijavljuju na natječaj moraju biti upisane u Registar udruga, te u Registar neprofitnih organizacija. Također je neophodno da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Siska, kao i da su uspostavile model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te načine sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.

Prijava na Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva mora sadržavati ispunjenu i ovjerenu prijavu projekta ili programa na propisanom obrascu i ispunjen i ovjeren proračun odnosno troškovnik projekta ili programa na propisanom obrascu. Za prijavu na natječaj je potrebno dostaviti i tri ovjerene izjave i to su ovjerena Izjava o nepostajanju dvostrukog financiranja, ovjerena Izjava o partnerstvu, te ovjerena Izjava o financiranim projektima ili programima iz proračuna Grada Siska.

Kriteriji za odabir projekta odnosno programa koji će se financirati sredstvima proračuna Grada su dosadašnja iskustva i postignuća udruga u provedbi sličnih projekat ili programa, sposobnost udruge za provedbu projekta/programa uključujući stručne i organizacijske kapacitete, te direktna usmjerenost na ciljanu korisničku skupinu. Vrednovaće se i sposobnost da se prepozna i odgovori na stvarne potrebe lokalne zajednice, kao i jasnoća projekta odnosno programa u pogledu aktivnosti, ciljeva i rezultata. Od značaja su i vjerojatnost da se korist od projekta nastavi i po isteku financijske potpore kao i partnerstvo i suradnja    s    drugim udrugama civilnog društva u provedbi projekta odnosno programa i promocija projekta u javnosti. Financijska   potpora   projektu ili programu   od   strane   drugih   donatora će također utjecati na odabir projekta odnosno programa koji će se financirati sredstvima proračuna Grada Siska.

 

lspunjavanje svakog od navedenih kriterija prilikom ocjenjivanja projekta ili programa bodovat će se bodovima u rasponu od 1 do 5, pri čemu je 1 najniža, a 5 najviša ocjena. Zbrajanjem bodova po svakom kriteriju dobit će se ukupni broj bodova koji je relevantan za donošenje odluke o financiranju pojedinog projekta odnosno programa. Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa koji zadovoljavaju formalne uvjete Javnog poziva izvršit će Povjerenstvo za ocjenjivanje sastavljeno od predsjednika i 2 člana koje imenuje gradonačelnica. Na prijedlog Povjerenstva gradonačelnica će donijeti odluku o odabiru i financiranju projekata odnosno programa.

Odabrani projekti odnosno programi će biti financirani sredstvima proračuna Grada u ukupnom predviđenom iznosu od 400.000,00 kuna za sve projekte. Iznosi financiranja odnosno sufinanciranja pojedinog projekta ili programa civilnog društva uključuje rad s mladima i za mlade kretat će se u rasponu od 1.000 kuna do 50.000 kuna. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 225.000 kuna. Najviše sredstava, od tri područja dijelatnosti za koje se sredstva odobravaju je predviđena za područje promicanja i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata. U te svrhe biće izdvojeno ukupno 175.000 kuna,što čini gotovo 44% ukupno osiguranih sredstava.

Prema navodima Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska cilj ovog Javnog poziva je poticanje strategija jačanja demokratskog ustroja društva, podupiranje suradnje udruga, njihovo povezivanje te razmjena iskustava i primjera najbolje prakse. Kako stoji u pozivu na Natječaj, aktivnom politikom prema djeci i mladima se teži unaprijediti njihov položaj, kao i njihovo aktivno uključivanje u javni život zajednice. Jedan od ciljeva je i sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti