Vijesti ROMI.HR

/
Print - SJEĆANJE NA HOLOKAUST – BORBA PROTIV ANTISEMITIZMA

SVJETSKI FORUM O HOLOKAUSTU

16. 2. 2020.
SJEĆANJE NA HOLOKAUST – BORBA PROTIV ANTISEMITIZMA

Krajem siječnja ove godine, navršeno je 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila zloglasni koncentracijski logor za istrebljenje Auschwitz-Birkenau u kojem su mnogi Židovi, Romi i drugi bili zarobljeni i ubijeni. Iz tog razloga, ovaj dan proglašen je Međunarodnim danom sjećanja na holokaust. Međunarodni dan sjećanja na holokaust obilježen je širom svijeta održavanjem različitih događaja, a najznačajniji je Svjetski forum o holokaustu koji je ove godine održan u Jerusalemu. Pridružite nam se u globalnom pregledu događaja kojima je ovaj dan obilježen širom svijeta. 

Autorica: Chloe Gabbar
Prevela: Milica Kuzmanović

Peti po redu svjetski forum o holokausta održan je u Spomen obilježju Yad Vashem u Jerusalemu 23. siječnja 2020. godine, nekoliko dana prije Međunarodnog dana sjećanja na holokaust. Naslov i fokus ovog Foruma bio je: „Sjećanje na holokaust: borba protiv antisemitizma“. To je bio prvi put da je forum poput ovog održan u Izraelu.

Svjetski forum o holokaustu organiziran je od strane izraelskog predsjednika Reuvena Rivlina i premijera Benjamina Netanjahua. Forum je bio veoma posjećen, a više od 45 svjetskih lidera i drugih uglednika prisustvovalo je događaju. Među njima su bili ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, američki potpredsjednik Mike Pence, britanski prestolonasljednik princ Charles, kao i Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Hrvatsku je predstavljala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Događaju su prisustvovali i neki od preživjelih zarobljenika koncentracijskih logora. Forum je bio fokusiran na političke uzroke, uz govore vodećih političkih ličnosti. „Kakav blagoslov, kakva privilegija za mene da mogu razgovarati s vama u Jad Vashemu“, rekao je Frank-Walter Steinmeier obraćajući se prvenstveno preživjelima iz Holokausta.

Poruka koja se isticala u mnogim govorima bila je odavanje počasti tragično stradalim žrtvama genocida ali i podrška onima koji se danas suočavaju s mržnjom. Također, naglašeno je kako antisemitizam i danas predstavlja prijetnju, a njemački predsjednik Steinmeier, reagirajući na nedavne događaje potaknute antisemitizmom u Njemačkoj, rekao je: „Volio bih reći kako smo mi Nijemci naučili iz povijesti jednom zauvijek, ali ne mogu to govoriti kada se mržnja širi“.

Također, istaknuto je kako bi holokaust trebao biti upamćen i čuvanje sjećanja na njega ne bi smjelo gubiti na važnosti. Britanski princ Charles je ukazao na to kako "holokaust nikada ne smije biti sveden samo na povijesnu činjenicu". U govorima je bilo riječi i o tome koliko su demokracija i zajedništvo važni u borbi protiv mržnje, a francuski predsjednik Macron istakao je i važnosti međunarodnih tijela poput Europske unije i Ujedinjenih naroda.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kako je "holokaust uvijek bio duboka rana i tragedija koju nikada nećemo zaboraviti". Holokaust je opisao kao jednu od "najmračnijih i najsramnijih stranica povijesti", te napomenuo kako su "koncentracijskim logorima upravljali ne samo nacisti, već i njihovi pomagači iz brojnih europskih zemalja".

Glavna komemoracija održana je 27. siječnja u samom Auschwitzu. Svjetski čelnici i više od 200 onih koji su preživjeli holokaust, okupili su se kako bi odali počast stradalima. Oni koji su preživjeli strahote holokausta govorili su o zločinima koje su pretrpjeli i zločinima kojima su svjedočili.

Poljski predsjednik ugostio je mnoge značajne političke ličnosti, uključujući izraelskog predsjednika, izaslanstvo Ruske Federacije, kao i članove kraljevske obitelji Belgije, Španjolske i Nizozemske, a prisustvovao je i njemački predsjednik Steinmeier.  Hrvatsku je predstavljalo izaslanstvo predvođeno premijerom Plenkovićem.

Bila je to vrlo simbolična ceremonija, održana ispred Vrata smrti s ozloglašenim, podrugljivim riječima „Arbeit macht Frei“, što u prijevodu znači “Rad oslobađa”. Vijenci su položeni ispred rekonstruiranog zida gdje su mnoge žrtve streljani od strane nacističkih vojnika.

Također, nekoliko dana prije događaja, u sklopu židovske i muslimanske delegacije, istaknuti muslimanski klerik iz Saudijske Arabije, Mohammed al-Issa, posjetio je koncentracioni logor Auschwitz. Prema američkoj židovskoj zajednici, ovo je bila "islamska delegacija najvišeg ranga koja je ikada posjetila Auschwitz".

Širom svijetu građani i države odaju počast stradalima, kako riječima, komemoracijama tako i simboličnim gestima. Auschwitz nije bio jedini koncentracioni logor u kojemu su organizirane komemoracije. I u mnogim drugima održane su komemoracije poput Buchenwalda, jednog od prvih i najvećih koncentracijskih logora u samoj Njemačkoj.

I u ostalim dijelovima Njemačke održane su mnoge ceremonije. Primjerice, komemoracija je održana i kod Spomen-obilježja europskim Židovima u centru Berlina. Na više mjesta u gradu cvijeće je simbolično postavljeno na „Stolpersteine“ na ulicama Berlina, u znak sjećanja na žrtve holokausta. "Stolpersteine" su male brončane ploče na tlu, postavljene ispred posljednjeg mjesta boravka pojedinih žrtava.

U Francuskoj, predsjednik Macron otkrio je obnovljen spomen-zid u muzeju Shoah u Parizu. Na ovom zidu ispisano je 76.000 imena francuskih Židova deportiranih u koncentracijske logore tokom holokausta. Otrkrivanje spomen-zida uslijedilo je nakon što je predsjednik Francuske održao govor o tome kako je važno zapamtiti ova tragična stradanja. U Parizu, u sjedištu UNESCO-a, održana je komemoracija i dvije izložbe.

 U Velikoj Britaniji održan je veliki broj komemoracija, ali je najveća održana u Westminsterskoj opatiji.

U Hrvatskoj, Hrvatsko-izraelsko društvo odao je počast žrtvama holokausta u prostorijama društva, a svi građani bili su pozvani da prisustvuju. Poseban gost bio je sociolog Renato Matić koji je govorio o reviziji povijesti koja je sve češća, te kako se na taj način pokušavaju prikriti zločini, kao i o sve prisutnijoj trivijalizaciji teme holokausta, kroz različite medije, knjiga, filmove.

U Srbiji je komemoracija održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu, u Beogradu. Vjerski obred predvodio je rabin Isak Asiel nakon čega su preživjeli logoraši, predstavnici države, diplomacije i vjerskih organizacija položili vijence i bijele ruže na spomenik žrtvama holokausta. Ceremonija odavanja počasti žrtvama holokausta održana je i na Židovskom groblju u Novom Sadu.

Međunarodni dan sjećanja na holokaust obilježen je i u Tuzli u Bosni i Hercegovini polaganjem cvijeća pred spomenik ‘Suza’.

Na događaju kojim je obilježen dan sjećanja na žrtve holokaust u Amsterdamu, Mark Rutte postao je prvi holandski premijer koji se ispričao zbog uloge svoje države u genocidu, tvrdeći kako su „u svemu učinili premalo u odnosu na žrtve genocida. Nema dovoljno zaštite, nema dovoljno pomoći, nema dovoljno prepoznavanja."

Ovaj dan nije bio obilježen samo u Europi, već i širom Južne Amerike, gdje je održan veliki broj komemoracija. U Argentini je održana komemoracija kojoj je po prvi put prisustvovao i predsjednik.

U Sjedinjenim Američkim Državama održano je više događaja u spomen na stradale u holokaustu, a Predstavnički dom usvojio je prijedlog zakona o obrazovanju nazvan ‘Nikad ponovo’ (Never Again Education Act) koji ima za cilj proširiti znanje o holokaustu u cijeloj zemlji.

Komemoracije su održane i u Australiji, Novom Zelandu, Kanadi kao i u mnogim drugim zemljama svijeta.

 

 

At the end of January was marked 75 years since the liberation by the Red Army of the infamous concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau where many Jews, Roma and others were held prisoner and killed. By the same occasion, this was also International Holocaust Remembrance Day. This important event was marked worldwide by events in different countries, as well as most notably the World Holocaust Forum 2020 in Jerusalem. Join us on a global overview through events in different areas of the world.

 

The 5th World Holocaust Forum was held at the Yad Vashem memorial in Jerusalem on the 23rd January 2020, a few days before International Holocaust Remembrance Day. The title and main focus of this forum was as follows: “Remembering the Holocaust: Fighting Antisemitism”. It was the first time that a forum like this was held in Israel.

Hosted by Israeli President Reuven Rivlin and Prime Minister Benjamin Netanjahu, the event was widely attended, with more than 45 world leaders and important political figures attending. This also includes Russian President Vladimir Putin, French President Emmanuel Macron, US Vice-President Mike Pence and British Heir to the Throne Prince Charles. Representing Germany, President Frank-Walter Steinmeier attended the Forum. Croatia was represented by the President Kolinda Grabar-Kitarović. Some survivors were also present, but the main focus of this Forum was put on the political causes, with speeches from the main political figures. „What a blessing, what a gift, for me to be able to speak to you in Jad Vashem“, said Frank-Walter Steinmeier.

The outstanding message of these speeches was to honour those who lost their lives to the tragedy of genocide, but also to support those who are facing hate in today’s world. It was also highlighted how much antisemitism is still a threat today, we can quote the German President Steinmeier who, in reaction to recent antisemitic events in Germany, said “I wish I could say that we Germans have learnt from history once and for all. But I cannot say that when hatred is spreading”.

It was also highlighted that the Holocaust should be remembered, and shouldn’t lose its relevance, with Prince Charles stating that “the Holocaust must never be allowed to become simply a fact of history”. The speeches also talked of how important democracy and unity is to combat hate, with French President Macron talking of the importance of international organisations such as the European Union and the United Nations.

Russian President Vladimir Putin said that „the Holocaust has always been a deep wound and a tragedy that we will never forget “. He described the Holocaust as one of the „darkest and most shameful pages of history“, and remarked that „the concentration camps were run not only by the Nazis, but also by their collaborator from many European countries“.

 

The biggest ceremony held on the 27th January was in Auschwitz itself. World leaders and more than 200 Holocaust survivors came together to commemorate the tragic times of the Holocaust. The main speeches were given by the survivors who testified of the atrocities they survived and had to witness.

Hosted by the Polish President, many important political figures were present, including the Israeli President, a delegation from the Russian Federation and royalty from Belgium, Spain and the Netherlands. Croatia was also represented by a delegation led by PM. German President Steinmeier was also present. It was a very symbolic ceremony, being held in front of the Gate of Death with its infamous mocking words “Arbeit macht Frei” (Work sets you free). Wreathes were laid at a reconstruction of the Death Wall where many people were shot dead by SS soldiers.

Also in Auschwitz, a few days prior to the event as part of a visit of Muslim and Jewish delegations, Mohammed al-Issa, a prominent Muslim cleric from Saudi Arabia payed a visit to the concentration camp. According to the American Jewish Community, this was “the most senior Islamic leadership delegation to ever visit Auschwitz”.

Across the globe people and countries have been paying their respects, be it through words, ceremonies, or symbolic gestures. Auschwitz wasn’t the only concentration camp to hold commemorations on Monday, many others also held remembrance ceremonies such as Buchenwald, one of the first and largest concentration camps in Germany, for example.

There were also many ceremonies in the rest of Germany, including one at the Memorial to the Murdered Jews of Europe in the centre of Berlin. In multiple places in the city, flowers were symbolically placed on the “Stolpersteine” in the streets of Berlin, in memory of the victims. “Stolpersteine” are small brass plaques on the ground, placed in front of the last place of residence of victims.

In France, President Macron unveiled a renovated version of the memorial wall in the Shoah Museum in Paris. This wall lists the names of 76,000 French Jews deported during the Holocaust. This unveiling came with a speech from the President on the importance of remembering this tragedy. Still in Paris, a commemoration ceremony and two exhibitions were held at the UNESCO headquarters.

In the United Kingdom there were many commemorations, but the biggest one was held at Westminster Abbey.

In Serbia a state ceremony was held in Belgrade at the memorial to the victims of the World War ll genocide. The religious ritual was perfomed by Rabbi Isaac Asiel, after which suvivors of concentration camps, representatives of the state, diplomatic corps and religious organizations laid wreaths and white roses on the memorial to the victims of World War ll genocide. A ceremony was also held at the Jewish Cemetery in Novi Sad.

In Bosnia and Herzegovina, International Holocaust Remembrance Day was commemorated in Tuluz by a laying of flowers on the “Tears” Monument.

At a Holocaust remembrance event in Amsterdam, Mark Rutte became the first Dutch prime minister to apologise for his country’s government’s role in the genocide, claiming that “in all, [they] did too little. Not enough protection, not enough help, not enough recognition.”.

The actions weren’t however limited to Europe, this day of remembrance was also widely marked across South America. There were many ceremonies, statements and testimonies. In Buenos Aires, an event of commemoration was organised and, for the first time for such an event, was attended by the President.

In the United States, as well as multiple ceremonies of remembrance having taken place, the House of Representatives passed a bill, the Never Again Education Act, aiming to expand Holocaust education across the country.

Ceremonies were also held in Australia, New Zealand, Canada and many other countries.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti