Vijesti ROMI.HR

/
Print - STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE ROME

NATJEČAJ GRADA ZAGREBA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ROME

29. 10. 2018.
Grad zagreb STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE ROME
Grb Grada Zagreba
STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE ROME

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je natječaje za pripadnike romske nacionalne manjine za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019. godinu. Raspisana su dva natječaja, jedan za dodjelu stipendija učenicima i studentima, a drugi za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija. Rok za podnošenje molbi je do početka narednog mjeseca.

ROMI.HR

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić će stipendije dodjeljivati sukladno Odluci o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine. Biće dodijeljeno najviše 10 učeničkih i studentskih stipendija i 5 stipendija studentima poslijediplomskih studija. Prema uvjetima ovih natječaja korisnici ovih stipendija ne mogu istodobno biti korisnici nekih drugih stalnih novčanih stipendija.

Pretpostavka za dodjelu ovih stipendija je da su učenici i studenti kojima se dodjeljuju pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača, kako je navedeno u natječajima. Podatke o upisu u birački spisak pripadnika romske nacionalne manjine moraju dokazati dostavljanjem ovjerene potvrde iz popisa birača izdane od strane nadležnog tijela u izvorniku.

Ostali opći uvjeti koje zainteresirani učenici, studenti i postdiplomci moraju ispuniti su da budu državljani Republike Hrvatske i da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina.

Pravo na sudjelovanje na Natječaju za učenike i studente uvjetovano je i ispunjavanjem slijedećih uvjeta: da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studija, da su redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija te stručnoga preddiplomskog studija, odnosno specijalističkoga diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu, da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu, da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 (ako Stipendiju traže za 1. godinu studija), da su završili prethodnu godinu studija s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 te da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza kao i da nisu apsolventi.

Studenti poslijediplomskih studija dodatno moraju ispunjavati i uvjete da su studenti poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija ili poslijediplomskih specijalističkih studija u Gradu Zagrebu. Također, studij im ne smije biti financiran ili sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine kako je navedeno u tekstu natječaja, te ne smiju upisati mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju im se stipendija dodjeljuje.

Visina stipendija za učenike i studente je utvrđena kao 50% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od sječnja do kolovoza 2018. godine, a visina za stipendije studentima poslijediplomskih studija kao 60% navedene prosječne plaće. Prosječna neto plaća za navedeno razdoblje 2017. godine iznosila je 6.921 kunu.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su uspjeh u studiju, te rezultati postignuti u struci tokom studija.

Molba se može dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili se mogu osobno predati osobno Uredu za demografiju Grada Zagreba. Molbe se dostavljaju na posebnom obrascu.

Svi zainteresirani učenici, studenti i postdiplomci uz molbu moraju priložiti rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana od dana raspisivanja Natječaja, domovnicu (preslika), uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od dana raspisivanja Natječaja, ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela u izvorniku, prijepis ocjena svih završenih godina studija u izvorniku, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole, te životopis.

Učenici i studenti osnovnih studija moraju dostaviti i potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2018./2019. u izvorniku, te dokaz o sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima, objavljenim znanstvenim i stručnim radovima.

Studenti poslijediplomskih studija moraju priložiti potvrdu u izvorniku o upisu na poslijediplomski studij u akademskoj godini 2018./2019., kao i dokaz o objavljenim znanstvenim i stručnim radovima, sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom projektu ili konferenciji s prihvaćenim radom objavljenim u stručno priznatom časopisu projektima, dobivenom državnom ili međunarodnom priznanju ili nagradi, rektorovoj nagradi.

Zainteresirani će se s rezultatima natječaja moći upoznati objavom prijedloga liste kandidata na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Više informacija o natječajima možete pronaći na web stranicama Grada Zagreba.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti