Vijesti ROMI.HR

/
Print - STUDENTSKE STIPENDIJE I ZA ROME

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

3. 1. 2018.
Nzpuss a STUDENTSKE STIPENDIJE I ZA ROME
Izvor: NZPUSS
STUDENTSKE STIPENDIJE I ZA ROME

Raspisan je Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu za 2017./2018. školsku godinu. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine. Rok za podnošenje prijava je do 30. siječnja 2018. godine.

ROMI.HR

Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu (NZPUSS) donio je 29. prosinca 2017. godine dugo očekivanu odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Zaklade za akademsku godinu 2017./2018.

Jedna od kategorija za koju je raspisan Javni natječaj su i studenti pripadnici romske nacionalne manjine. Javni natječaj za pripadnike romske nacionalne manjine se odnosi na studente preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija, specijalističkih diplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Pravilnikom su, pored ostalog, utvrđeni opći i posebni uvjeti i za podnošenje prijave za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Opći uvjeti uključuju da studenti Romi - podnositelji prijave imaju od visokog učilišta koje pohađaju na prijavnom obrascu potvrđen status studenta sveučilišnog, stručnog ili poslijediplomskog studija, da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (preslika rodnog lista ili ispis iz popisa birača) i da označavanjem na obrascu daju izjavu da ne primaju drugu stipendiju.

Posebni uvjet za podnošenje prijave romskih studenata je:

do maksimalno dvije godine evidentiranog zaostajanja/ponavljanja tijekom upisanog studijskog programa (npr. ponavljanje godine, parcijalni upis i sl.), što potvrđuje visoko učilište koje student pohađa ovjerom na prijavnom obrascu za dodjelu stipendije.

Kriteriji za raspodjelu stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine su:
Za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkog stručnog studija i preddiplomskog stručnog studija – mjesto na rang-listi u razredbenom postupku na visokom učilištu koje je student upisao.
Za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkog stručnog studija i preddiplomskog stručnog studija – prosjek ocjena na upisanom studijskom programu,
Za studente diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija:
- za studente prve godine  - prosjek ocjena na studiju koji prethodi upisanoj višoj razini studija,
- za studente druge godine – prosjek ocjena na upisanom studiju više razine.
Za studente poslijediplomskog studija – prosjek ocjena na studiju koji prethodi poslijediplomskom studiju.

Pravilnikom je, pored ostalog, detaljno pripisan način zaokruživanja prosjeka ocjena i postupak dokazivanja, a posebno je uređen i način utvrđivanja prednosti u slučajevima istog mjesta na rang-listi i druga pitanja.

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu će temeljem ovog poziva dodijeliti najmanje 400 studentskih stipendija, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, za akademsku godinu 2017./2018. Stipendije će se dodjeljivati u ukupno osam kategorija. Stipendije, sukladno Javnom natječaju, u 1. kategoriji dodjeljuju se studentima deficitarnih studijskih programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe, u 2. kategoriji dodjeljuju se studentima – osobama s invaliditetom, u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine, u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima– aktivnim kategoriziranim sportašima, u 5. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji, u 6. kategoriji dodjeljuju se studentima muzičkih i umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj – nadarenim mladim umjetnicima, u 7. kategoriji dodjeljuju se  studentima bez oba roditelja i u 8. kategoriji dodjeljuju se  studentima roditeljima.

Javni natječaj je raspisan na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine. Stipendije će se dodjeljivati u skladu s novim Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija koji je Upravni odbor Nacionalne zaklade usvojio  21. prosinca 2017. godine.
 
U Javnom natječaju je naglašeno kako se prijave za dodjelu stipendija Nacionalnoj zakladi podnose elektronički, i to na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Elektronički obrasci za svih osam kategorija stipendija, zajedno s uputama za njihovo ispunjavanje istih, mogu se preuzeti na web stranici Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu http://www.nzzpuss.hr

Prijave na natječaj šalju se elektronički i poštom na adresu: Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu (za studentske stipendije)
Ilica 24/1, 10 000 Zagreb.

Prijave se podnose do 30. siječnja 2018. godine, najkasnije do 12 sati.
 

 
Povratak na sve vijesti