Vijesti ROMI.HR

/
Print - SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE – DRUŠTVO ZA SVE

20. 2. 2018.
Svjetski dan socijalne pravde 1 SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE
Izvor: CSR-in-Action
SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

20. veljače objeležava se Svjetski dan socijalne pravde. Socijalna pravda označava jednak i pravedan odnos između pojedinca i društva, u kome se ravnopravnost građana uspostavlja kroz sve aspekte, a ne samo kroz jednakost pred zakonom. Danas, međutim, većina Roma u Hrvatskoj živi u siromaštvu.

ROMI.HR

Temeljna ideja socijalne pravde je stvaranje „društva za sve“, odnosno društva u kojem svi mogu podjednako sudjelovati. Važan dio je uklanjanje društvenih nejednakosti koje potiču kako iz diskriminacije tako i iz siromaštva. Stoga, Ujedinjeni narodi navode da se borba za socijalnu pravdu mora provoditi kroz iskorenjivanje siromaštva i zalaganje za prihode koji svima omogućavaju ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Prema istraživanju Agencije za temeljna prava Europske unije u  EU 80% Roma živi u riziku od siromaštva, dok samo 30% ima posao za koji dobija novčanu naknadu. U Hrvatskoj je situacija još gora -  93% pripadnika romske nacionalne manjine živi u riziku od siromaštva, a samo 8% je zaposleno, dok je 62% bez plaćenog posla. Većina Roma, čak 82% nema informaciju da postoje organizacije za podršku žrtvama diskriminacije, ali je oko 41% navelo da je proteklih godina bilo diskriminirano prilikom traženja posla, stana, ostvarivanja zdravstvene zaštite ili drugih situacija.

Na preporuku Svjetske organizacije rada (ILO) Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela je 26. studenog 2007. godine Rezoluciju 62/10 kojom je proglašen Svjetski dan socijalne pravde, te je odlučeno da će se obilježavati 20. veljače počevši od  2009. godine.

Socijalna pravda, kažu Ujedinjeni narodi, predstavlja temelj za borbu protiv diskriminacije na osnovu spola, etniciteta ili vjerske pripadnosti. Ostvaruje se kroz smanjivanje svih vrta društvene nejednakosti, pa tako i poboljšanje ekonomskih i radnih uvijeta. Kako navodi UN, socijalna pravda jedan je od temeljnih principa za miran i uspiješan suživot građana jednog društva.

Ove godine, tema Svjetskog dana socijalne pravde su „radnici u pokretu“, odnosno migrantski radnici koji čine oko 5% ukupne svjetske radne snage. Prema domaćim procjenama, od sredine 2013. godine, odnosno učlanjena Hrvatske u EU, iselilo više od 200.000 stanovnika, prije svega u Njemačku, no moguće je da je taj broj još veći jer njemačke vlasti u doseljenike broje samo one koji su se „trajno“ nastanili. Među onima koji su se iselili iz Hrvatske veliki je broj Roma koji odlaze u pokušaju da nađu posao i stabilno okruženje.

 
Povratak na sve vijesti