Vijesti ROMI.HR

/
Print - VLADA UKIDA NACIONALNU ZAKLADU ZA UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

UKIDA SE NACIONALNA ZAKLADA

24. 10. 2018.
VLADA UKIDA NACIONALNU ZAKLADU ZA UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu i uputila ga u proces savjetovanja s zainteresiranom javnošću. Vlada ukidanjem ovog Zakona želi ukinuti Nacionalnu zakladu za učenički i studentski standard.

ROMI.HR

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu je osnovana Zakonom o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu iz 2007. godine. Zaklada je tada osnovana sa svrhom pružanja potpore i podizanja razine učeničkog  i studentskog standarda, što je posebice podrazumijevalo isplatu državnih stipendija, nagrada nadarenimm učenicima i studentima, te financiranje posebnih programa koji pridonose podizanju razine životnog i kulturnog standarda učenika i studenata.

Obrazlažući svoj prijedlog Vlada je istakla kako je analizom postojećeg stanja utvrđeno kako dolazi do preklapanja u poslovima Zaklade i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zaklada dodjeljuje godišnje oko 400 stipendija za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, a Ministarstvo dodjeljuje 13.400 stipendija, te je mišljenje Vlade kako bi preuzimanje nadležnosti Zaklade od strane Ministarstva pridonijelo učinkovitosti sustava.

Nakon rasprave na razini Vlade Republike Hrvatske odlučeno je da se krene u aktivnosti na značajnom smanjenu broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima te je Vlada donijela poseban Zaključak o prihvaćanju Prijedloga smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

Kao jedno od tijela čije ukidanje je predviđeno navedena je i Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. Ukidanje Vlada namjerava provesti na način da poslove iz nadležnosti Nacionalne zaklade preuzima Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ovo Ministarstvo preuzelo bi i imovinu, opremu, sredstva za rad, prava i obaveze, pismohranu, drugu dokumentaciju i radnike Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu.

U obrazloženju potrebe donošenja ovog Zakona Vlada također obavještava Hrvatski sabor kako za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

S obzirom da je predmetna Nacionalna zaklada osnovana, uređena te ista djeluje u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s ciljem ukidanja iste zaklade, navedeni Zakon potrebno je staviti izvan snage donošenjem Zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu. Predloženo je da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku i da stupi na snagu 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Obrazlažući svoj prijedlog kojim bi se ukinula Nacionalna zaklada Vlada odnosno resorno Ministarstvo znanosti i obrazovanja je navelo i podatak kako su u Državnom proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u okviru potpore romskim studijima i studentima Romima, planirana sredstva u iznosu od 4.140.000 kn za razdoblje 2018. - 2020. godine za provedbu Natječaja koje provodi Zaklada.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti