Vijesti ROMI.HR

/
Print - ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

28. 7. 2018.
Zazeli-logotipi- 1 ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
Izvor: ESF
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za područje zapošljavanja.

ROMI.HR

Na ovaj otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga sa svojim projektima se mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb. Kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Zaželi – program zapošljavanja žena u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. - borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Poziv je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice, a provoditi će ga jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci.

Na području Hrvatske, kroz ovaj poziv za dodjelu sredstava, planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za ovaj program je 400.900.000 kuna. Najviša predviđena vrijednost pojedinog projekta može iznositi do 10.000.000 kuna, a , minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000 kuna. Kao vrlo povoljno za prijavitelje u pozivu Ministarstva se naglašava kako će prihvatljivi troškovi projekata biti financirat u potpunosti  tj.100% troškova.

Svi zainteresirani pitanja vezana za pripremu projektnih prijedloga mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. organizira seriju Informativnih radionica za Poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena” koje će se održati raznim područjima Hrvatske.

Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda otvoren je od 30.06.2017. do 31.12.2020. godine.

 
Povratak na sve vijesti