Print
9. 3. 2018.
Mgipu 1 SUFINANCIRANJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
SUFINANCIRANJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u ovoj godini. Zahtjev mogu podnijeti lokalne samouprave od I. do VI. skupine za projekte čija realizacija pridonosi boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i kvalitete življenja. Poziv je otvoren do 28. ožujka 2018. godine.

ROMI.HR

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini. Ministarstvo poziva zainteresirane podnositelje zahtjeva da dostave projekte koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Pod prihvatljive aktivnosti spadaju izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture, izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture i uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave, kao i nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Na poziv se mogu javiti lokalne samouprave od I. do VI. skupine, do 28. travnja 2018. godine. Udio Ministarstva u sufinanciranju ovisi o skupini kojoj pripada pojedina samouprava. Za I. skupinu taj iznos će biti 80% dok će iznos za svaku narednu skupinu biti manji za 10%, pa će udio Ministarstva u sufinanciranju projekata samouprava iz zadnje, VI. skupine iznositi 30%. Najviši pojedinačni iznos sufinanciranja po korisniku može kumulativno iznositi 450 tisuća kuna. Svaki podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

Ovaj Javni poziv pruža mogućnosti i lokalnim samouprave na čijim područjima živi značajan broj pripadnika romske nacionalne manjine da kroz sufinanciranje projekata unaprijede javne i komunalne usluge koje pružaju kao i da ujednače standard stanovništa kada je riječ o komunalnim djelatnostima što bi bilo u funkciji i provođenja dijela mjera Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. godine.