Print
20. 12. 2017.
F1 TRENING ZA MLADE ROME
Foto: RNV Arhiva
TRENING ZA MLADE ROME

U hotelu Laguna u Zagrebu održan je od 26. do 29. studenog 2017. godine Trening o sudjelovanju i samoorganizaciji mladih Roma u Hrvatskoj.

Autorica: Sindirela Bobarić

Trening je organizirala Romska udruga mladih Brodsko - posavske županije uz podršku Odjela za mlade Vijeća Europe. U treningu su sudjelovala 22 sudionika i sudionice, a trening su vodile trenerice Vanja Đurić Bjelanović i Vojislava Tomić. Neposrednu pomoć i podršku provođenju ovog projekta pružio je i Denis Durmiš iz Odjela za mlade Vijeća Europe.

Provođenje ovog projekta počelo je u nedjelju, 26. studenog 2017. godine okupljanjem sudionika i dogovorom o radu. Sudionici su bili iz Čakovca, Goričana, Pribislavca, Slavonskog Broda, Rijeke i Zagreba. Najveći dio sudionika su bili mladi od 18 do 30 godina, a bile su dopuštene i iznimke odnosno sudjelovanje osoba koje više nisu prema međunarodnim standardima u kategoriji mladih osoba tj. starije su od 30 godina. Sudionika starih od 31 do 36 je bilo nekoliko.

Sudionici su bili mladi (iznimke su bile moguće) iz Republike Hrvatske koji su povezani s romskom zajednicom odnosno uključeni ili zainteresirani za rad s mladim Romima iz Hrvatske. Od sudionika se očekivalo i da imaju jasnu ideju i predanost za organiziranje aktivnosti za potporu sudjelovanju mladih Roma i samoorganizaciji zajednica nakon sudjelovanja u ovom treningu, a očekivalo se i da su zainteresirani za učenje i umrežavanje sa drugim sudionicima u ovom projektu.

Očekivani profil sudionika Treninga je bio ravnopravno usmjeren prema mladim Romima i mladim neromima, posebno aktivistima, inicijatorima i predvodnicima aktivnosti mladih i za mlade, odgojiteljima te drugim osobama koje rade s mladima i za mlade te predstavljaju organizacije civilnog društva kao i svim osobama zainteresiranim za pružanje podrške mladim Roma u Republici Hrvatskoj.

Sukladno principima Vijeća Europe kandidatkinje i kandidati koji su zadovoljavali navedena očekivanja su bili prihvaćeni kao sudionici bez obzira na spol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili socijalno podrijetlo, boju, vjeru ili seksualnu orijentaciju. Mladi pripadnici i pripadnice romske nacionalne manjine su bili vrlo dobro zastupljeni, dok je na žalost zastupljenost neroma bila bitno manja.

Kada je riječ o razini znanja i dosad stečenog iskustva sudionici su bili u različitom položaju. Neki od sudionika su imali višegodišnje iskustvo aktivizma u organizacijama civilnog društva ali su oni činili manjinu, a većina sudionika je imala ograničeno ili vrlo malo iskustvo u radu organizacija usmjerenih prema mladim Romima.

Posebno veseli što su od ukupnog broja sudionika polovicu činile mlade Romkinje. U mnogim dokumentima usmjerenim na poboljšanje položaja Roma i u brojnim projektima naglašava se važnost adekvatne zastupljenosti Romkinja, ali u provedbi tih dokumenata i projekta često se do tog cilja ne stiže pa je ovo uspješno nastojanje organizatora treba posebno istaknuti.

CILJEVI I PROGRAM TRENINGA

Cilj organiziranja treninga je bila samoorganizacija i participacija mladih Roma odnosno potaknuti ih da se samoorganiziraju i pružiti im znanje kako to napraviti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Specifični ciljevi treninga su bili istražiti značenje i razumjeti vrijednost sudjelovanja mladih u društvenim procesima i različite oblike tog sudjelovanja, podržati uzajamno učenje i međusobno umrežavanje sudionika projekta i podržati razvoj organizacija i projekata vođenih od mladih Roma, identificirati izazove, analizirati prepreke i razviti održivi plan za bolju vidljivost i razinu organiziranosti mladih Roma koji će time poboljšati njihov pristup socijalnim pravima, a posebice prava na obrazovanje i zapošljavanje, podržati integraciju (mainstreaming) pitanja mladih Roma u politike i programe za mlade, kao i u posebne politike i programe za Rome te promicati načela i vrijednosti Vijeća Europe i Akcijskog plana za mlade Rome u potpori i radu s mladima.

Radni dio programa treninga je počeo u ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine. Kako su sudionici treninga došli s različitom razinom znanja i iskustva početak rada je bio usmjere na predstavljanje sudionika i formiranje četiri grupe složene prema razini dosadašnjih iskustava u pripremi i provođenju europskih projekata. Prvi dan je bio dominantno posvećen upoznavanju s općim pojmovima i aktivnostima usmjerenim na uspostavljanje suradnje i stvaranja suradničkog odnosa odnosno ''savezništva'' između mladih i drugih dionika društvenih procesa. Dio treninga je proveden i kroz vježbu ''igranja uloga'' gdje su mladi bili u različitim ulogama i to: mladi, vlada, mediji, organizacije civilnog društva. Dio vremena je bio posvećen detaljnijoj analizi uloga dionika na nacionalnoj razini kroz odgovaranje na pitanja: zašto?, što? i tko? Mladi sudionici u treningu su se vrlo dobro snašli u dodijeljenim ulogama i trudili su se kako bi što bolje prezentirali pozicije dionika čiju su ulogu igrali.

Prvi dio drugog dana treninga bio je posvećen europskom okviru unutar kojeg se planiraju i provode aktivnosti mladih. Poseban doprinos ovom dijelu treninga je imao predstavnik Odjela za mlade Vijeća Europe Denis Durmiš koji je sudionicima prezentirao europski okvir posebnu pažnju posvećujući aktivnostima Vijeća Europe. U tom kontekstu najdetaljnije je prezentiran Akcijski plan za mlade Rome kao strateški dokument od iznimne važnosti za buduće aktivnosti sudionika ovog treninga. Najveći dio drugog dana treninga je bio usmjeren na aktivnosti u funkciji podizanja sposobnosti samoorganiziranja mladih Roma u Republici Hrvatskoj. Rad na ovoj temi uključivao je podjele u manje grupe što je omogućilo svim sudionicima da dobiju priliku aktivno sudjelovati u procesu stjecanja znanja i vještina potrebnih za podizanje razine samoorganiziranja mladih Roma.

Zadnji dan treninga, u srijedu, 29. studenog 2017. godine bio je posvećen prezentaciji zadataka na kojima su sudionici radili unutar malih grupa kao i evaluaciji cijelog procesa kroz koji su sudionici dobili priliku ocijeniti elemente organizacije i provođenja treninga. Završni dio je bio posvećen dogovoru o budućnoj suradnji sudionika treninga, njihovom umrežavanju i planovima za buduće edukacije. Istaknuta je važnost suradnje mladih Roma i njihovih organizacija s Mrežom mladih Hrvatske posebno u svjetlu provođenja Nacionalne strategije za mlade.
Kao dio programa treninga u utorak, 28. studenog 2017. godine u večernjim satima je organiziran okrugli stol na kojemu su uz sudionike treninga sudjelovali i gosti. Uvodničari na okruglom stolu su bili predstavnika Odjela za mlade Vijeća Europe Denis Durmiš, zastupnik romske i drugih nacionalnih manjina u Hrvatskom Saboru Veljko Kajtazi, pomoćnik v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dr. sc. Aleksa Đokić i predsjednik Mreže mladih Hrvatske Josip Miličević. Moderator okruglog stola je bila Vojislava Tomić.
Rasprava na okruglom stolu je bila usmjerena na veliki broj različitih tema od koje neke jesu, a neke nažalost nisu imale puno veze s ciljem treninga. U svakom slučaju ovaj sadržaj je najznačajniji doprinos ciljevima treninga ostvario kroz realistični prikaz različitih pogleda i stavova dionika društvenih procesa koji su u njemu sudjelovali.

PUT DO PROJEKTA

Put do provođenja ovog projekta je bio dug. Sve je započelo s skupom šezdesetak mladih Roma iz različitih dijelova Europe koji su se okupili u Strasbourgu u rujnu 2011. godine. Oni su raspravljali o područjima, prioritetima i aktivnostima koji bi trebali biti uključeni u Akcijski plan za mlade Rome (Roma Youth Action Plan).  Akcijski plan za mlade Rome je nastavak na Deklaraciju o Romima usvojenu 2010. godine u Strasbourgu. Ovaj projekt je bio ideja Odjela za mlade Vijeća Europe čiji je cilj bio pružiti potporu sudjelovanju i uključivanju mladih Roma diljem Europe.

Akcijski plan za mlade Rome (Roma Youth Action Plan) je, kako se ističe, odgovor Vijeća Europe na izazove s kojima se susreću mladi Romi u Europi, posebno u procesima osnaživanja, sudjelovanja u procesima i strukturama gdje se stvaraju politike i donose odluke, kao i borbe protiv višestruke diskriminacije s kojima se susreću.

Sudionici treninga su naglasili kako su sudjelovanje i samoorganizacija mladih aktivista i mladih općenito jako važni procesi za promicanje uključivanja i jednakosti. To je put za promicanje autonomnosti i odgovornosti mladih koji trebaju steći ili povećati svoje iskustvo u brojnim različitim situacijama. Njihovo sudjelovanje osigurava i uključivanje mladih ljudi u donošenje odluka na svim razinama i preuzimanje odgovornosti za donesene odluke i pokrenute procese, suočavanje s izazovima i osobno aktiviranje u cilju ostvarenja potreba i težnji zajednice kojoj pripadaju, ali i vlastitih potreba i interesa jer mladi ljudi najbolje znaju što im je potrebno za uspješan život u 21. stoljeću. Značajno je to i za razvoj organizacija koje vode mladi, uključujući organizacije mladih Roma. Njihovo aktivno sudjelovanje ima značajnu ulogu u provođenju Akcijskog plana za mlade Rome kao središnjeg i ključnog razrađenog koncepta politika za mlade Vijeća Europe s dugoročnim ciljem pružiti mladim ljudima jednake mogućnosti i priliku za stjecanje korisnih iskustava koja im trebaju omogućiti razvijanje znanja, vještina i sposobnosti kao pretpostavki za samoostvarenje kao pojedinaca i članova svojih lokalnih i nacionalnih zajednica.

ORGANIZATOR

Romska udruga mladih Brodsko - posavske županije organizirala je ova značajan projekt kao svoj prvi projekt u djelovanju na nacionalnoj razini. Iznimno je to vrijedan korak za Udrugu koja je nastala okupljanjem mladih na području Brodsko-posavske županije s ciljem djelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini. Udruga je osnovana 17. ožujka 2014. godine, a njen osnivač i predsjednik je Milan Mitrović, poznati romski aktivist i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Slavonskog Broda. Ciljevi djelovanja ove udruge su promicanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa mladih Roma, promicanje obrazovanja među romskom populacijom, povezivanje i suradnja s drugim romskim organizacijama i promicanje volonterskih aktivnosti među mladima. Udruga je u svom trogodišnjem radu okupila veliki broj mladih Roma s područja Brodsko –posavske županije i aktivno sudjelovala u cijelom nizu aktivnost i projekata kao lokalni partner, ali i nositelj pojedinih projektnih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja prvenstveno mladih Roma u ovoj županiji.

Predsjednik Romska udruga mladih Brodsko - posavske županije Milan Mitrović nije krio zadovoljstvo uspješno provedenim projektom. Pitali smo ga o njegovim utiscima.

Kako ste zadovoljno odazivom na ovaj trening?
''Vrlo sam zadovoljan kada je riječ o odazivu mladih Roma iz raznih krajeva Republike Hrvatske. Očito je da ćemo se, kada je riječ o odazivu neroma zainteresiranih za suradnju s mladim Romima, morati dodatno potruditi jer u tom dijelu imamo dosta prostora za napredak.''

Je li trening svojom dužinom i intenzitetom bio dobro planiran ili mislite da bi trebalo nešto mijenjati?
''Teško je veću grupu mladih zadržati na jednom mjestu više od dva-tri dana. Mislim da je dužina trajanja programa bila dobro planirana, a prema reakcijama sudionika vjerujem da intenzitet nije bio pretjeran.''

Kako su sudionici bili zadovoljni s smještajem, prehranom i drugim logističkim elementima ovog treninga?
''Nije bilo nikakvih primjedbi. Mi kao mladi ljudi nemamo prevelika očekivanja i nije nam ključno pitanje smještaja i prehrane već je dominantno pitanje sadržaja i druženja. Imali smo sjajna tri dana druženja, rada, međusobnog upoznavanja, razmjene iskustava i dogovora za buduću suradnju.''

Kako ste zadovoljni ulogom koju su imale trenerice?
''Vrlo sam zadovoljan njihovim angažmanom i uloženim trudom. Posao koji im je povjeren su obavile profesionalno i dobro. Bile su na raspolaganju cijeloj grupi kako za vrijeme radionica treninga, ali i poslije. Prema povratnim informacijama koje smo dobili od sudionika i oni pozitivno ocjenjuju rad trenerica.''

PODRŠKA VIJEĆA EUROPE

Za organiziranje i provođenje ovog treninga ključna je bila prvenstveno financijska, ali i organizacijska podrška Odjela za mlade Vijeća Europe. Razinu podrške potvrdilo je sudjelovanje u treningu predstavnika Odjela za mlade Vijeća Europe Denisa Durmiša. Na tragu je to uloge Odjela za mlade koji, pored ostalog, razrađuje smjernice, programe i pravne instrumente za razvoj koherentne i učinkovite politika za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te osigurava sredstva i pruža potporu kroz obrazovanje za međunarodne aktivnosti mladih s ciljem promicanja građanstva mladih, mobilnosti mladih i vrijednosti ljudskih prava, demokracije i pluralizma kultura.

Odjel za mlade dio je strukture Vijeća Europe i to kao dio Direktorata za demokratsko građanstvo i sudjelovanje, a taj Direktorat je dio Općeg direktorata za demokraciju Vijeća Europe (DGII). Odjel za mlade sastoji se od sekcije za obrazovanje i trening, sekcije za politike za mlade, Europske fondacije za mlade i programiranja te dva europska centra za mlade u Strasbourgu i Budimpešti.

Europski centri za mlade (EYC) u Strasbourgu i Budimpešti su stalna tijela za provedbu politika za mlade Vijeća Europe. Oni su međunarodni centri za obuku i održavanje sastanaka i drugih skupova. Imaju svoje smještajne i ugostiteljske kapacitete i domaćini su većini aktivnosti Odjela za mlade.  Profesionalni timovi koji djeluju u centrima uključuju savjetodavne timove koji pružaju savjetodavnu i tehničku pomoć u pripremi, vođenju i praćenju aktivnosti za mlade.

Nama u Republici Hrvatskoj je posebno zanimljiv Europski centar za mlade u Budimpešti u Mađarskoj. Uz neposrednu podršku Ministarstva za vanjske poslove Mađarske Centar djeluje od 1995. godine u prostorima koje mu je na raspolaganje stavila Mađarska i prvi je takav centar u središnjoj i istočnoj Europi. Centar ima smještajne kapacitete za 140 osoba kao i konferencije prostore za 200 osoba s mogućnošću simultanog prevođenja na šest jezika.

Svoje zadovoljstvo uspješno provedenim treningom istakao je i Denis Durmiš, predstavnik Odjela za mlade Vijeća Europe te je zahvalio organizatorima i sudionicima na uloženom trudu i vremenu.

U osmišljavanju i provođenju ovog projekta je sudjelovao i Siniša-Senad Musić s kojim smo razgovarali.

Kako je došlo do inicijative za održavanjem ovog treninga?
Započelo je mojim zagovaranjem i zagovaranjem Ureda za ljudska prava prema Odjelu mladih Vijeća Europe točnije kod Denisa Durmisa koji je voditelj projekta, Odjela za mlade Vijeća Europe. Kasnije kako je vrijeme proteklo tražila se neka organizacija da to napravi u partnerstvu s Vijećem Europe ali kako je teklo dalje vrijeme saznali smo kako se tražila romska organizacija.''

S koje pozicije si zagovarao provođenje ovog projekta, pošto si predstavnik Romskog fonda za obrazovanje (Roma Education Fund) u Hrvatskoj?
Moja pozicija zagovaranja je bila ispred neformalne mreže MIR i također je postajala mogućnost da to radi Romaversitas, ali on na kraju nije bio oformljen.''

Tko je radio prijedlog projekta i budžeta za provođenje ovog treninga?
''Prijedlog projekta kao i budžet smo radili Milan Mitrović i ja, a na kraju se podnio projekt koji je bio dorađen u suradnji s odjelom mladih Vijeća Europe.''

Zašto su rokovi prijava za sudionike na treningu bili produžavani?
 „Oni su otvorili poziv zainteresiranim sudionicima, ali je poziv bio produžen jer nismo imali prijavljenih neroma, a neromi su također mogli i trebali sudjelovati na radionicama.“

Na koji način ste izabrali trenerice koje su vodile ovaj trening?
Poziv je bio otvoren za predavače (trenerice) i odabrana je Vanja Đurić Bjelanović i Vojislava Tomić jer su radile već s Romima i imale slične radionice.“