Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - TJEDAN POSVEĆEN INTEGRACIJI ROMA U EUROPI

ODRŽAN 'EU ROMA WEEK'

6. 4. 2017.
 TJEDAN POSVEĆEN INTEGRACIJI ROMA U EUROPI
Foto/ARDI
TJEDAN POSVEĆEN INTEGRACIJI ROMA U EUROPI
Autor: ROMI.HR

Na razini Europske unije, obilježavanje Svjetskog dana Roma započelo je već krajem ožujka organiziranjem niza događanja posvećenih integraciji Roma u Europi pod nazivom 'EU Roma Week'.

Na događanjima održanim od 27.3. do 4.4.2017. u Bruxellesu su sudjelovali brojni europski političari i političarke, predstavnici organizacija civilnog društva, uključujući romske organizacije koje djeluju na europskoj razini.

Na 'EU Roma Weeku' su bile zastupljene javne institucije: Glavna uprava za pravosuđe Europske komisije, Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Agencija za temeljna prava, Europski parlament i Kontakt točka za Rome i Sinte OSCE/ODIHR. Civilno društvo je bilo zastupljeno kroz sudjelovanje Europskog centra za prava Roma, Ureda za romske inicijative Zaklade za otvoreno društvo, ERGO mreže, mreže Ternype, Njemačkog vijeća Sinta i Roma, Španjolske fondacije Secretariado Gitano i mnogih drugih.

Organiziran je i trening za mlade na temu zagovaranja, koji su bili pripremljeni za sudjelovanje u svim događanjima tijekom 'EU Roma Weeka' i za aktivizam i zagovaranje svojih prava nakon povratka u države iz kojih dolaze. Naučili su o anticiganizmu, političkoj participaciji i institucionalnim okvirima.

Tijekom rasprava, naglasak je bio na priznanju anticiganizma te evaluaciji politike Europske unije za uključivanje Roma (EU okvir za uključivanje Roma).

Zaključeno je kako bez sustavnih i dugoročnih napora javnih institucija u borbi protiv anticiganizma, EU politike i politike pojedinih vlada za uključivanje Roma neće postići nikakav učinak. Anticiganizam je uzrok isključivanja i marginalizacije Roma u Europi, a prvi je korak prema novoj generaciji učinkovitijih politika, koje mogu promijeniti položaj Roma u Europi, priznanje anticiganizma kao specifičnog oblika rasizma i borba protiv njega na svim razinama naših društava. Pojam anticiganizam (engl. antigypsism) koriste mnoge organizacije, pozivajući se na specifičan oblik diskriminacije onih koji su percipirani kao „cigani“. U širu je upotrebu ovaj pojam ušao 2015., nakon što ga je Europski parlament počeo koristiti u svojim službenim dokumentima.

U pojedinim raspravama istaknuta je potreba povećanja učinka korištenja EU fondova i politika za integraciju Roma kroz partnerstvo s romskim civilnim društvom.

Vezano za srednjoročnu evaluaciju politike Europske unije za uključivanje Roma, istaknuto je kako romsko civilno društvo ima veliku ulogu u nadziranju odgovornosti koje vlasti imaju u kreiranju i provođenju politika za Rome.

 
Povratak na zanimljivosti