Fokus ROMI.HR

/
Print - PRVI ROM U BRITANSKOJ POLICIJI

INTERVJU: PETR TORAK

12. 1. 2017.
PRVI ROM U BRITANSKOJ POLICIJI
Foto/GRTPA
PRVI ROM U BRITANSKOJ POLICIJI
Razgovarao: Lule Nikolić
Prevela: Bibijana Papo

Petr Torak češki je Rom čija je obitelj prije 17 godina zbog izražene diskriminacije emigrirala u Veliku Britaniju. Uz mukotrpan rad i odricanje, Torak se školovao i postao britanski policajac koji danas vrlo aktivno djeluje u svojoj sredini te vodi udrugu koja radi na osvješćivanju diskriminacije, promovira pozitivnu sliku romske zajednice i dobre prakse, razvija politiku suradnje policijskih snaga i i manjinskih grupa i  pomaže mladim Romima da se obrazuju i u većem broju sudjeluju u radu  policijskih službi.

 

Možete li nam se ukratko predstaviti? Kakav je bio Vaš životni put koji Vas je doveo i do uglednog odlikovanja „Red Britanskog Carstva„ (MBE)?

Rođen sam u Češkoj i romskog sam podrijetla. Zbog neprestanih rasno motiviranih napada na mene i druge članove moje obitelji, moje otac je odlučio da napustimo Češku i tražimo azil u Velikoj Britaniji. Tamo smo stigli 1999. godine i započeli novi život. Zbog jezičnih i kulturnih razlika morao sam započeti od nule i početi raditi u tvornicama i na poljima. Uglavnom sam radio na poslovima prerade hrane. S vremenom, kako se moj engleski jezik poboljšao, dobivao sam bolje poslove i započeo put prema ispunjenju mojih snova da postanem policajac. Od toga da radim kao manuelni radnik, napredovao sam do toga da mogu raditi u službi za korisnike, a potom u osiguranju. Zatim sam dobio angažman u lokalnom Vijeću. Godine 2006. sam se pridružio Cambridgeshire policijskoj postaji kao službenik za podršku zajednici, a 2008. sam postao policijski službenik.

Bio sam prvi državljanin Češke i Rom koji radi za britanske policijske snage. Unutar prve dvije godine moje policijske karijere razvio sam veliki interes u dva smjera – prvi je pomaganje žrtvama trgovanja ljudima, a drugi je rad na koheziji zajednice.

Sve više sam bio aktivan unutar romske zajednice, uglavnom nakon posla, i tome sam počeo posvećivati većinu mog slobodnog vremena. Godine 2008. osnovao sam grupu COMPAS i započeo organizirati različita događanja. Na početku sam koordinirao događanja i aktivnosti na lokalnoj razini, ali sam se uskoro uključio i u programe na nacionalnoj i paneuropskoj razini. U 2015. primio sam priznanje za svoj rad u romskoj zajednici, odličje Reda Britanskog Carstva (MBE).

 

Što većina Roma misli o Vama kao o policajcu?

Mislim da me ljudi smatraju poštenim policajcem. U počecima,  dio zajednice je bio zabrinut i sumnjičav prema mojim namjerama ali su ubrzo otkrili da sam pošten policajac na kojeg se mogu osloniti. Sada znaju da ako učine nešto krivo, mene neće biti briga jesu li oni moji najbolji prijatelji, ja ću ih uhititi. S druge strane, ljudi znaju da ako zatrebaju moju pomoć, ja im nikada neću reći NE.

Što je potrebno učiniti da bi se život Roma promijenio, da bi se Romima pomoglo u rješavanju problema s kojima se susreću?

Ja živim u Velikoj Britaniji već 17 godina i doživio sam u tom razdoblju mnoge promjene. Većina Roma zapravo ne treba velike promjene da bi im bilo bolje. Kada se presele u Britaniju, onda se vrlo brzo prilagode novim okolnostima.

Ljudi koji stvarno trebaju pomoć, dobivaju je uglavnom u obliku treninga vještina i mentorstva.

Radim s mnogo mladih i odlučan sam u tome da im pokažem da mogu postići bilo što u životu ako su spremni raditi na svojim ciljevima i ako su fokusirani i odlučni.

Kakva je situacija s diskriminacijom  Roma u Velikoj Britaniji, Češkoj i Slovačkoj ? Je li ona u tim zemljama jako izražena? Postoje li razlike ?

U ovih 17 godina, koliko živim u Britaniji, nikada nisam bio predmet mržnje ili diskriminacije. Ne kažem da ljudi ne diskriminiraju uopće, ali to je prilično rijetka pojava. Romi imaju sklonost „utopiti se“ dosta lako u britansko društvo i ne doživljavaju ovdje tako teške oblike diskriminacije kao štu su ih doživljavali u zemljama iz kojih su došli. Diskriminacija je još uvijek prisutna u Češkoj i Slovačkoj, a rad na suzbijanju diskriminacije u tim zemljama je neprekidan.

VIŠE ROMA U POLICIJSKOJ SLUŽBI

Suosnivač ste „Udruge Cigana, Roma i putnika policajaca“ (GRTPA)[1]. Koja je Vaša uloga u njoj i na čemu konkretno radite?

Udrugu smo smo osnovali moj prijatelj Jim Davies i ja koji je policajac u Thames Valley policijskoj postaji. To je svojevrsna mreža podrške za policijske službenike i druge policijske djelatnike, bez obzira na njihov čin ili etničko podrijetlo (i Romi i neromi mogu postati članovi).

Naši ciljevi su podržati djelatnike policije koji su Cigani, Romi ili putnici, povećati broj Cigana, Roma i putnika policijskih službenika, osvijestiti pojedinačne službenike i cjelokupne policijske snage o neprikladnim ili diskriminatornim praksama, raditi s drugim organizacijama na promociji pozitivne slike romske zajednice i dr. Trenutno sam izvršni direktor ove organizacije.

 

Koje su glavne aktivnosti GRTPA?

Osiguravamo mrežu podrške za naše članove; radimo na suzbijanju diskriminacije i pružamo obrazovanje kroz predavanja, seminare, treninge i druga događanja.  Radimo na dijeljenju dobrih praksi s drugim tijelima i organizacijama u Britaniji i drugim zemljama, provodimo istraživanja. K tome, ostvarujemo partnerstvo s drugim tijelima i državnim agencijama koje dijele iste ili slične ciljeve.

Naša organizacija je i svojevrsni kanal za diskusije, pregovore i suradnju između britanske policije te manjinskih organizacija, grupa i zajednica. Sudjelujemo u razvoju novih i postojećih politika kada je to potrebno i povezujemo se s drugim kolegama iz EU zemalja.

Provodi li GRTPA programe koji su usmjereni na uključivanje većeg broja Roma u policijske programe?

GRTPA se jako trudi da se poveća broj Cigana, Roma i putnika koji su policijski službenici. Vrlo blisko surađujemo sa odjelima za regrutaciju i provodimo promotivne kampanje.

Primjerice, u Cambridgeshireu, policija se jako trudi regrutirati više službenika iz raznih etničkih grupa. Ja sudjelujem u različitim regrutacijskim kampanjama i govorim Romima o mogućnostima pridruživanja policiji i što mogu očekivati od toga. Također radim s mladim kandidatima Romima, kojima u procesu regrutacije nudim savjete i podršku.

 

 

[1] Udruga je registrirana u Velikoj Britaniji pod nazivom „Gypsy Roma Traveller Police Association (GRTPA)“.

 
Povratak na Fokus