Vijesti ROMI.HR

/
Print - FINANCIRANJE UKLANJANJA ODLAGALIŠTA U ROMSKIM NASELJIMA

OSIGURAN NOVAC ZA SANACIJU DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA

9. 3. 2022.
FINANCIRANJE UKLANJANJA ODLAGALIŠTA U ROMSKIM NASELJIMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 16. veljače objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta). Poziv je upućen kao potpora uklanjanju otpada koji se odbacuje u okoliš. Novi je to pokušaj rješavanja pitanja divljiih odlagališta u romskim naseljima, odnosno u njihovoj blizini.

Autorica: Antonia Mudrovčić

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 16. veljače objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta). Poziv je upućen kao potpora uklanjanju otpada koji se odbacuje u okoliš. Novi je to pokušaj rješavanja pitanja divljiih odlagališta u romskim naseljima, odnosno u njihovoj blizini.

 

Mjera je propisana Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022 godine i Izmjenom plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022 godine.

U pozivu je navedeno da „divlja odlagališta predstavljaju iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora.“ Također postoji i rizik od zaraze.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne samouprave koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, koje podnesu prijavu za korištenje sredstava, koje dostave dokumentaciju, koje nemaju nepodmirene obveze prema Fondu, nemaju blokirane račune,  i koje nemaju nepodmirena javna davanja.

U prosincu 2020. godine Vlada je donijela Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. kojom, kako je navedeno u Odluci, želi pronaći rješenje za saniranje postojećih odlagališta otpada u romskim naseljima. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021-2024 pozivajući se na Operativni program nacionalnih manjina za razdoblje 2021-2024 predložilo je jedinice lokalne samouprave koje su naseljene pripadnicima romske nacionalne manjina za sanaciju ilegalnih odlagališta otpada. Te općine i gradovi  mogu ostvariti sredstva Fonda u iznosu od najviše do 3.000.000,00 kn po jednoj prijavi. Sve ostale jedinice lokalne samouprave  mogu ostvariti sredstva Fonda najviše u iznosu do 800.000,00 kn, sukladno postotnim udjelima koji su navedeni u Javnom pozivu. Dalje se u pozivu navodi spisak opravdanih troškova, koji su definirani kao „neophodan i stvaran izdatak koji je nastao nabavom radove, robe i usluga, koji je priznat od strane Fonda, nakon provjere dokumentacije koja predstavlja temelj za isplatu, a dostavljena je od strane korisnika.“ Preciznije, opravdani troškovi koji su navedeni su sljedeći: plan uklanjanja otpada s troškovnikom radova, geodetska snimka lokacije, radovi na uklanjanju i zbrinjavanju otpada odbačenog u okoliš, i stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš. U nastavku su navedene smjernice prema kojima se izrađuje Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, a najvažniji je naglasak stavljen na činjenicu da „uklanjanje otpada odbačenog u okoliš s privatnih čestica nije prihvatljiv trošak.“ Nadalje se navodi popis obvezne dokumentacije koja se dostavlja u tiskanom i u elektronskom obliku. Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom njegove objave, a završava ovom kalendarskom godinom, ili objavom o iskorištenosti predviđenih raspoloživih sredstava.

Sve ostale pojedinosti mogu se pronaći ovdje: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti