Vijesti ROMI.HR

/
Print - SVJETSKI DAN STANOVNIŠTVA

NA PUTU PREMA 10 MILIJARDI

11. 7. 2020.
SVJETSKI DAN STANOVNIŠTVA

Svake godine, svaki dan, svake minute, svjetska populacija se povećava. U lipnju 2020. godine na svijetu je živjelo 7,8 milijardi ljudi – nikad prije u povijesti nije bilo toliko ljudi na Zemlji. Ovo je toliko velik broj da ga je gotovo nemoguće zamisliti. Međutim, ništa nije savršeno, i sve veći broj stanovnika predstavlja ozbiljan rizik od povećanja nejednakosti i nedostatka resursa za stanovništvo, a to posebno pogađa manjine.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Milica Kuzmanović

Svake se godine 11. srpnja obilježava Svjetski dan stanovništva. Prvi put obilježen 1989. godine, zasnovan je na velikom interesu koji je potakla manifestacija „Dana pet milijardi“ 11. srpnja 1987. godine. Dan pet milijardi određen je kao približni dan kada će svjetska populacija dostići pet milijardi stanovnika.

Taj je dan u Zagrebu od posebne važnosti jer je 11. srpnja 1987. godine rođen Matej Gašpar te je od strane UN-a simbolično proglašen kao petmilijarditi stanovnik planeta Zemlje, koji se ovdje rodio.

Nakon što je broj stanovnika 1987. godine prešao brojku od 5 milijardi, uskoro su se u brzom slijedu dogodile veće prekretnice u broju. Dan šest milijardi određen je 12. listopada 1999. godine, a Dan sedam milijardi 31. listopada 2011. godine.

Trenutno se procjenjuje da će, ako se nastavi povećavati istim tempom, svjetska populacija najvjerojatnije dostići gotovo 10 milijardi do 2050. godine. Ako su ta predviđanja točna, to će značiti da će se svjetska populacija udvostručiti za manje od 100 godina.

No čini se da ovaj porast stanovništva, poznat i kao demografska tranzicija, neće biti vječan i da će naposljetku usporiti. Zapravo, neke studije procjenjuju da se 12 milijarditi čovjek nikad neće roditi. UN trenutno procjenjuje da europski kontinent ima 750 milijuna stanovnika, što predstavlja 10% svjetske populacije.

Međutim, čak i ako se broj stanovnika ne bude zauvijek povećavao, već trenutna populacija nema jednak pristup resursima poput hrane, vode i zdravstvene zaštite, pa možemo pretpostaviti koje bi posljedice prouzrokovala takva drastična povećanja. Svjetski dan stanovništva ima za cilj podizanje svijesti o takvim pitanjima vezanima za stanovništvo, kao što su rodna ravnopravnost, siromaštvo, zdravlje majki i planiranje obitelji.

Ova se pitanja vezana za stanovništvo posebno odnose na manjine kao što su Romi, koji nose teret takve nejednakosti. Sada je ključno vrijeme za poboljšanje stvari kao što su jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i pravosuđu – već postoji niz nejednakosti koje će se s povećanjem broja stanovnika samo povećavati. Kako bismo osigurali veću razinu jednakosti sadašnjim generacijama i onima koji dolaze moramo djelovati sada, prije nego što se jaz još više poveća.

U Hrvatskoj je 2019. godine bilo zabilježeno oko 4 milijuna 76 tisuća stanovnika. To je mnogo manje od 4 milijuna 456 tisuća, utvrđenih u popisu Državnog zavoda za statistiku 2011. godine, što upućuje na smanjenje broja stanovništva. To se uglavnom objašnjava preseljenjem mnogih ljudi, uključujući i Roma, u druge zemlje EU.

 

 

 

Every year, every day, every minute, the world population is increasing. As of June 2020, there are 7.8 billion people alive - never before in history have there been so many people on earth. This is a number so large that it is almost impossible to imagine. However, all is not perfect, and an ever-increasing population holds a real risk of greater inequalities and insufficient resources for the population, and even more so for minorities.

 

Every year on the 11th July, World Population Day is observed. First established in 1989, it was based off the great interest surrounding Five Billion Day on July 11th 1987. The Day of Five Billion was designated as the approximate day on which the world population would reach five billion.

This day was particularly important in Zagreb because the person designated as the symbolic five billionth person alive was Matej Gašpar who was born here on July 11th 1987.

After having passed the 5 billion cap in 1987, many landmarks followed in quick succession.  ‘The Day of Six Billion’ was designated to be on the 12th October 1999, and ‘The Day of Seven Billion’ was on the 31st October 2011.

Current projections estimate that, if the same rhythm is upheld, the world population will most likely reach nearly 10 billion by 2050. If these predictions are correct, it will mean that the world population will have doubled in less than 100 years.

But it does seem as if this population increase, also known as the demographic transition, will not be endless, and that it will slow down eventually. In fact, some studies estimate that the 12 billionth human will never be born. Currently, the UN estimates that the European continent has a population of 750 million, which equates to 10% of the World Population.

However, even if it doesn’t increase forever, in a world where the current population already does not have equal access to resources such as food, water and healthcare, we can wonder which consequences such a dramatic increase will cause. World population day aims to raise awareness on such population issues as gender equality, poverty, maternal health and family planning.

These population issues are especially experienced by minorities such as Roma, who bear the brunt of such inequalities. It is now crucial to improve things such as equal access to healthcare, education and justice, there is already a rift of inequalities, which will only get larger with an increasing population. We must act now before the gap gets even larger in order to ensure a greater level of equality for current generations and those to come.

Here in Croatia, in 2019 there was an estimated population of 4 million 76 thousand. This is much less than the number of 4 million 456 thousand given in the 2011 census of the Croatian Bureau of Statistics, suggesting a population decrease, mainly explained by many people, including Roma, migrating to other EU countries. 

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti