Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - NENASILJE TEMELJ BUDUĆNOSTI

TREBA NAM MIR SADA

21. 9. 2021.
NENASILJE TEMELJ BUDUĆNOSTI

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1981. godine utemeljila Međunarodni dan mira na inicijativu Ujedinjenog Kraljevstva i Kostarike. Ideja iza ovog datuma je obilježavanje važnosti mira u svijetu. To je simbolički trenutak koji pruža priliku za proslavu nenasilja i odsutnosti rata. Također postao je dan koji se koristi za poticanje na primirje među državama u sukobu i pružanje humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom.

Autor: José Alarcón Matás
Prijevod: Daria Maracheva

Ovaj datum se obilježava na razne načine. UN poziva pojedince, organizacije i institucije da organiziraju događaje i simbolične aktivnosti koji ističu važnost mira u svijetu. Raspon tema je ogroman, uključujući protivljenje ratovima koji traju, čuvanje sjećanja i pomirenja, antifašizam, osuđivanje nasilja nad manjinama, ekološki mir i druge teme.

U tjednu uoči Međunarodnog dana mira 2021. godine, oko 1200 mladih ljudi će sudjelovati u više od 120 ‘Soba za mir‘ organiziranih od strane Ujedinjenih naroda. Svaka ‘Soba za mir’ će okupiti i obvezati na jednu aktivnost koja će se razvijati u sljedećih nekoliko mjeseci, na području ljudskih prava i očuvanja mira, kao pokušaj da se pokaže da se ciljevi održivog razvoja (SDG) mogu provesti u praksi na lokalnom nivou. U središtu interesa ovih okupljanja će biti kreativnost. Dakle, umjetnici, glazbenici i književnici su dobrodošli da u njima sudjeluju.

Kao što se i očekivalo, pandemija COVID-19 i dalje definira program obilježavanja Međunarodnog dana mira. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mira je ‘Brži oporavak za pravedan i održiv svijet‘. UN ističe kako pandemija prije svega pogađa marginalizirane i neprivilegirane zajednice, te kako je manje vjerojatno da će ugrožene skupine u ratnim zonama dobiti zdravstvenu zaštitu i primiti cjepivo. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izjavio je da je ''mir temelj ovog oporavka'' i da ''globalni napori cijepljenja ne mogu napredovati usred oružanog sukoba''.

Trajno nasilje u određenim regijama svijeta i nedostatak napora za promoviranje mirnog rješavanja sukoba značajno utječu na živote pripadnika manjina, uključujući Rome. Primjer toga je rat u Siriji koji traje od 2011. godine i koji je natjerao više nego 50.000 Roma da napuste zemlju i traže utočište u inozemstvu, uglavnom u Turskoj. Pored užasa od kojeg Romi bježe, u Turskoj se Romi također suočavaju s nedostatkom socijalne i zdravstvene pomoći, diskriminacijom, siromaštvom, nasiljem i deportacijama

Poruka je jasna. Potrebno je ulagati više napora za rješavanje sukoba kako bi se osigurao održiv izlazak iz pandemije. Uzimanje u obzir različitih vrsta izloženosti s kojima se suočavaju ranjive skupine, posebno manjine, ključno je za očuvanje prava na sigurno i mirno okruženje.

 

 

The International Day of Peace was established by the United Nations General Assembly in 1981, as a result of a common proposal presented by the United Kingdom and Costa Rica. The idea behind this date is to commemorate the importance of peace in the world. It is a relevant symbolic moment every year, as it provides an opportunity to celebrate the absence of war and violence. It also becomes a day used to promote cease-fires between states in conflict and provide humanitarian assistance to people affected by war.

The day is celebrated in a variety of ways. The UN calls on individuals, organizations, and institutions to organize events and arrange symbolic activities that represent the importance of peace in the world. The topics chosen are various ones, including opposition to ongoing wars, preservation of memory and reconciliation, anti-fascism, denouncing of violence against minorities, climate peace, and more.

In the week leading up to International Peace Day 2021, around 1,200 young people will participate in over 120 United Nations ‘’Peace Rooms’’. Each Peace Room will gather and commit to one activity to be developed over the next few months, in the field of human rights and peace preservation, as an attempt to show that Sustainable Development Goals (SDGs) can be put into practice locally. An area of focus of these gatherings will also be its creative side, so calls are made to artists, musicians, and writers to participate.

As expected, the Covid-19 pandemic continues to define the International Peace Day agenda. This year, the message of the day will be ‘’Recovering Better for an Equitable and Sustainable World’’. The UN stresses how the pandemic is affecting marginalized and underprivileged communities harder, and especially how vulnerable people in war zones are less likely to receive healthcare and vaccinations. UN Secretary-General Antonio Guterres has stated that ‘’peace is the foundation of that recovery'' and that ''the global vaccination effort cannot advance amidst armed conflict.''

On-going violence in certain areas, and the lack of efforts to promote a peaceful resolution of conflicts, can have a significant impact on the lives of minority members, including Roma people. A case in point is the Syrian war, which since 2011 has forced over 50,000 Roma to flee the country and seek refuge abroad, mostly in Turkey. Besides the terror Roma escape, the arrival and living conditions in Turkey continue to be defined by lack of social and health support, discrimination, poverty, violence, and deportations.

The message is clear. More work is needed in conflict resolution in order to ensure a sustainable and fair transition out of the pandemic. In this process, taking into account the exposure faced by vulnerable groups, especially minorities, is crucial to preserve the right to a safe, peaceful environment.

 
Povratak na zanimljivosti