Vijesti ROMI.HR

/
Print - INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA

ODRŽANI INFO DANI O FINANCIRANJU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

25. 2. 2018.
Ured za udruge 1 INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA
Ured za udruge
INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA

Ministarstvo obrazovanja i znanosti bilo je 21. i 22. veljače domaćin Info danima 2018. godine Ureda za udruge . Ovo je bila prilika da se organizacije civilnog društva upoznaju s natječajima za financiranje projekata i programa iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za tekuću godinu.

ROMI.HR

Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2018. godini tradicionalno organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvarske u suradnji s tijelima državne uprave, odnosno davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Svrha je da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2018. godini.

Na početku skupa prisutne je pozdravila Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja. U ime Ureda za udruge prisutnima je govorila Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Ureda za udruge, koja je napomenula da će na Info danima biti predstavljeni samo natječaji koji još nisu objavljeni, a nakon prezentacija će predstavnici udruga biti u prilici postavljati pitanja kako bi se bolje informirali o planiranim natječajima. Također je istakla da ukupno 22 institucije na nacionalnoj razini provode natječaje koji su predmet ovih Info dana. Uz sudionike prisutne u dvorani Ministarstva Info dani su se mogli pratiti i posredstvom interneta, a pitanja su se mogla postavljati i elektroničkom poštom.

Prvog info dana, pored ostalih, predstavljen je i natječaj Europskog socijalnog fonda (ESF) za programsku, stručnu i financijsku potporu obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine čije otvaranje su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja najavili za travanj 2018. godine. Na taj natječaj će se moći prijaviti osnivači osnovnih škola i osnivači dječjih vrtića, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave, dok organizacije civilnog drušva mogu biti partneri na projektima. Ukupno planirana sredstva koja će biti dostupna kroz ovaj natječaj su planirana na 15.300.000 kuna. Ovaj natječaj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo i prije godinu dana na Info danima, ali do njegovog otvaranja u prošloj godini nije došlo.

Drugog info dana, među ostalim, predstavljen je natječaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske kroz koji će se osigurati skromna financijska podrška od 20.000 kuna za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2018. godinu. Predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavljajući natječaj, najavio je kako se može očekivati da ukupna sredstva za ovaj natječaj budu povećana te da će Ured ove godine pokušati poštovati pravila o natječajima za sredstva prema kojima je najkraći rok trajanja natječaja 30 dana.

Nadamo se da će nacionalna tijela koja su najavili natječaje i termine za njihovo otvaranje poštovati najavljeno kako se ne bi ponovilo prošlogodišnje iskustvo kada dio najavljenih natječaja nije bio otvoren što je otežalo planiranje aktivnosti i djelovanje organizacija civilnog društva usmjerenih na provođenje projekata financiranih kroz sredstva iz proračuna odnosno sredstva fondova EU.
Snimke predstavljanja kao i prezentacije svih tijela koje su tokom Info dana prezentirale natječaje koje namjeravaju otvoriti tokom 2018. godine mogu se pogledati na YouTube kanalu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti