Vijesti ROMI.HR

/
Print - ISTRAŽIVANJE: POTREBE I PREPREKE ZA UKLJUČIVANJE ROMA

PRIKUPLJANJE BAZNIH PODATAKA

1. 11. 2017.
ISTRAŽIVANJE: POTREBE I PREPREKE ZA UKLJUČIVANJE ROMA
Autor: ROMI.HR

U razdoblju između 23. listopada i 10. studenog 2017., na području 12 županija Republike Hrvatske bit će provedeno istraživanje čiji je cilj utvrditi stvarne potrebe i prepreke za uključivanje romske nacionalne manjine u svim područjima društvenog i političkog života – u obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti, sudjelovanju u kulturnom, društvenom i političkom životu. Time će se omogućiti kvalitetnije praćenje, ali i oblikovanje precizno definiranih mjera za poboljšanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR).

Istraživanje će se provoditi u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Sisačko - moslovačkoj, Istarskoj, Primorsko - goranskoj, Vukovarsko - srijemskoj, Osječko - baranjskoj, Brodsko - posavskoj, Međimurskoj, Bjelovarsko - bilogorskoj, Koprivničko - križevačkoj i Varaždinskoj županiji.

U ovoj fazi provedbe projekta fokus je na provedbi anketnog istraživanja s 1500 pripadnika romske populacije na lokacijama na kojima je utvrđeno da u njima živi trideset i više Roma, i to metodom lice-u-lice u kućanstvima ispitanika.

Istovremeno, provodit će se i kvalitativno istraživanje, odnosno dubinski intervjui i fokus grupe s brojnim relevantnim dionicima, kako u romskoj zajednici, tako i na razini institucija (općine, gradovi i županije, centri za socijalnu skrb, domovi zdravlja, zavodi za zapošljavanje, zavodi za javno zdravstvo itd.).

Iz Centra za mirovne studije i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pozivaju pripadnike romske nacionalne manjine na sudjelovanje u istraživanju, tj. da se odazovu na poziv anketara i odgovore na pitanja iz anketnog upitnika.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta “Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma" koji provode tvrtka Ecorys d.o.o. i Centar za mirovne studije u korist Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a financiran je kroz program IPA 2012 Europske unije. Zastupnik romske i drugih 11 nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi i predsjednica SRRH „Kali Sara“ Suzana Krčmar članovi su Upravnog odbora ovog projekta. 

 
Povratak na sve vijesti