Vijesti ROMI.HR

/
Print - OTKUP KNJIGA ZA NARODNE KNJIŽNICE

JAVNI POZIV ZA OTKUP KNJIGA

27. 7. 2018.
OTKUP KNJIGA ZA NARODNE KNJIŽNICE

Ministarstvo kulture RH objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2018. godini. Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi do 12. studenoga 2018. godine.

ROMI.HR

Ministarstvo kulture će, na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, otkupljivati knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku. Ministarstvo će otkupljivati djela suvremene domaće književnosti, prijevode suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost kao i vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

U Javnom pozivu posebno je naglašeno kako Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike, ponovljena i komercijalna izdanja, izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde kao ni izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama. 
 
Predmet ovog otkupa će biti knjige objavljene od listopada 2017. i tijekom 2018. godine. Kao dodatni uvjet Ministarstvo ističe kako je otkupljivati izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske kao i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga. Uz potpisane i ovjerene popunjene elektroničke prijavnice treba dostaviti i tiskani primjerak objavljene knjige, podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku kao i potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim  primjercima.

Upute za prijavitelje kao i Prijavnice za otkup knjiga dostupne su na stranicama Ministarstva kulture: https://www.min-kulture.hr/prijavnice/

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb, od dana objave do 12. studenoga 2018. godine.

 
Povratak na sve vijesti