Vijesti ROMI.HR

/
Print - PREDSTAVLJANJE REZULTATA: ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST

UKLJUČIVANJE ROMKINJA U JAVNI I DRUŠTVENI ŽIVOT

9. 10. 2017.
PREDSTAVLJANJE REZULTATA: ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST

U srijedu, 11. listopada 2017., u 17 h u Čakovcu bit će održano predstavljanje rezultata građanske akcije „Žene za ravnopravnost“, koju je pokrenula udruga Sfera, te otvorenje izložbe fotografija. Autor fotografija je Mario Jakšić, a one predstavljaju portrete Romkinja, stanovnice naselja Kuršanec te ambasadorica.

Autor: ROMI.HR

Cilj ove akcije je osvijestiti javnost o položaju Romkinja, kao i promijeniti stavove temeljene na predrasudama. Prvi susret Romkinja i ambasadorica, neromkinja iz lokalne sredine koje imaju utjecaj na javno mišljenje, odvio se u romskom naselju Kuršanec tijekom rujna te je između njih potaknuta komunikacija. Uključene Romkinje također su prošle su radionicu o pravima žena i razvoju identiteta.

Izložbom fotografija želi se potaknuti ostale članove zajednice na djelovanje kojim će se ostvariti uključivanje Romkinja u društveni život Međimurja.

Osim ovih aktivnosti provedeno je i istraživanje percepcije diskriminacije Romkinja, na temelju čega je izrađen program uključivanja Romkinja u javni i društveni život zajednice, koji će biti predstavljen javnosti 11. listopada.

Položaj Romkinja utječe na sve razine javnog života i života unutar romske zajednice. Posebice je uloga Romkinja važna u odgoju i odrastanju djece, stoga je važno utjecati na promjenu uvjeta života u kojima one žive i potaknuti njihovo samoostvarivanje. Pored toga, s obzirom da se Romkinje susreću s predrasudama i diskriminacijom koje uzrokuju nepoznavanje kulture Roma, tradicije i stvarnog položaja Romkinja, važno je osvijestiti javnost o njihovom društvenom položaju i drugim važnim pitanjima.

Građansku akciju „Žene za ravnopravnost“ financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj „Zamah“ u sklopu decentraliziranog modela Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

 
Povratak na sve vijesti