Vijesti ROMI.HR

/
Print - PRIJATELJSTVO – JEDAN OD OBLIKA SOLIDARNOSTI

MANJE NASILJA VIŠE PRIJATELJSTVA

30. 7. 2020.
PRIJATELJSTVO – JEDAN OD OBLIKA SOLIDARNOSTI

Međunarodni dan prijateljstva proglašen je 2011. godine od strane UN-a. Međunarodnim danom prijateljstva obilježava se prijateljstvo među narodima, zemljama, kulturama i pojedincima, a cilj obilježavanja je poticanje mirovnih napora i izgradnja mostova između zajednica. 

Autor: Božidar Kolov
Prijevod: Milica Kuzmanović

Korijeni prijateljstva sežu mnogo dalje od modernih težnji ka svjetskom miru. Jedan od osnovnih aspekata ljudskog života su odnosi među ljudima. Tko smo i kako razumijemo svoje mjesto u svijetu izravno je povezano s odnosima koje imamo s drugima. Mnogi od tih odnosa usko su predodređeni i daleko od slobodnog izbora, odnosno onoga što biramo sukladno osobnim sklonostima. Međutim, prijateljstvo se razlikuje od drugih međuljudskih veza po svojoj slobodnoj i otvorenoj prirodi. Prijateljstva nisu ugovori, niti imaju stalne ‘obaveze’. Ona se temelje na uzajamnoj naklonosti prijatelja, izvan kategorija propisanih dužnosti, društvene reprodukcije ili hijerarhije, te se mijenjaju i razvijaju.

Organiziranje širih društvenih veza počiva na principu jednakosti, kao kvaliteti koja je karakteristična za prijateljske odnose. Ovo je jedna od izvornih ideja Međunarodnog dana prijateljstva, a Ujedinjeni narodi formulirali su je na sljedeći način:
"Kako bi se suprotstavili [trenutnim] krizama i izazovima, treba razotkriti uzroke koji do njih dovode, te promicati i braniti solidarnost među ljudima. Solidarnost se javlja u različitim oblicima, a prijateljstvo je jedan od tih oblika. Sklapanjem prijateljstva i razvijanjem čvrstih veza povjerenja možemo doprineti postizanju neophodne stabilnosti, stvaranju sigurnosne mreže koja će nas sve zaštititi, kao i stvaranju strasti za boljim svijetom u kojem smo svi ujedinjeni zarad većeg dobra."Prijateljstvo je naročito dragoceno za Rome širom Europe. Zbog svih teškoća kroz koje su Romi povijesno prošli, kao i zbog borbi koje trenutno vode, načela međusobnog povjerenja i oslanjanja jednih na druge postali su sastavni dio romske kulture.

Ipak, jednakost, kao osnovni princip prijateljstva, element je koji nedostaje kako u romskim zajednicama, tako i među pripadnicima više klase odnosno elite u mnogim zemljama Europe. U tom smislu, Međunarodni dan prijateljstva je dobra prilika da se istakne važnost nediskriminacije i pružanja jednakih mogućnosti svima.
 

 

The International Day of Friendship was promulgated in 2011 by the UN General Assembly with the idea that friendship between peoples, countries, cultures and individuals can encourage peace efforts and build bridges between communities.

However, friendship is much more fundamental than the modern strive for global peace. Indeed, one of the basic aspects of human life is the relationships among people. Who we are and how we understand our place in the world is directly linked with the relations we have with others. However, many of these relations are closely predetermined and are by far not a subject of choice or preference. Friendship, on the other hand, differs from all other human connections for its free and open nature. Friendships have no contracts and fixed obligations; they change and develop, and are based on mutual affection beyond the categories of prescribed duty, social reproduction or hierarchy.

This very quality of friendship - equality - provides a powerful and dynamic model for the organization of larger social connections. And this is one of the ideas behind the International Day of Friendship observed by the United Nations. As the Organization formulates it:

Clearly, the experience of friendship is rather personal and intimate and it can hardly replicate on a wider social scale. However, the values of friendship can inspire a strong resistance against social injustices, abuse of power, and violence. Kindness, honesty, empathy, mutual understanding and compassion are all virtues that could and should be the basis not only of personal friendships but also of any social contract.

Friendship is particularly valued by Roma all around Europe. Due to the hardships Romani people historically went through and because of their current struggles, Roma culture has embraced the principles of mutual trust and reliance on each other.

Yet, the basic principle of friendship - equality - is something that is lacking in the relationship between Roma communities and the elites in a number of European countries. In that sense, the International Day of Friendship is a good occasion to stress the importance of non-discrimination and the provision of equal opportunities for everyone.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti