Vijesti ROMI.HR

/
Print - SKUP O ANTICIGANIZMU I DISKRIMINACIJI ROMA NA BALKANU

MEĐUNARODNI SKUP U BERLINU O ANTICIGANIZMU I DISKRIMINACIJI ROMA

19. 2. 2018.
1a SKUP O ANTICIGANIZMU I DISKRIMINACIJI ROMA NA BALKANU
Gazmend Turdiu se obraća skupu
SKUP O ANTICIGANIZMU I DISKRIMINACIJI ROMA NA BALKANU

U Berlinu je 13. i 14. veljače 2018. godine održan međunarodni skup na temu anticiganizma i diskriminacije Roma u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj.

ROMI.HR

Na međunarodnom skupu sudjelovalo je oko 80 predstavnika ministarstava i drugih vladinih tijela kao i pripadnika civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana koje bi tek trebale pristupiti Europskoj Uniji i Turske. Fokus rasprave su bila pitanja integracije Roma i problemi diskriminacije i anticiganizma.

Međunarodni skup je, kao dio svojih redovnih aktivnosti, organiziralo Vijeće za regionalnu suradnju u suradnji s Središnjim vijećem njemačkih Sinta i Roma. Vijeće za regionalnu suradnju (RCC) je krovno operativno tijelo Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), putem kojeg zemlje članice, Europska komisija i međunarodni donatori zajednički odlučuju o projektima od značaja za razvoj jugoistočne Europe. U članstvu Vijeća za regionalnu suradnju su države članice SEECP-a, Europska unija, države donatori te međunarodne organizacije i institucije.

„Jako je važno osmisliti odgovarajuću politiku integracije Roma i prestati s osuđivanjem i unaprijediti naše metode rada“ rekao je Gazmend Turdiu, zamjenik glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju.

Romani Rose, predsjednik Središnjeg vijeća njemačkih Sinta i Roma, je dodao da su diskriminacija i anticiganizam društveni problemi koji ugrožavaju naše europske vrijednosti. On smatra da se još uvijek vodimo predrasudom da su Romi sami krivi za nehumane uslove života i nepovoljni položaj u kojemu se nalaze.

Direktorica njemačke agencije za borbu protiv diskriminacije Christine Luders je istaknula da prema Romima i Sintima trebamo pokazati solidarnost i dopustiti da se i njihov glas čuje.

Središnje vijeće njemačkih Sinta i Roma se već godina pokušava suprostaviti politici deportacija, koju provodi Njemačka, a posebice odluci prema kojoj se zemlje zapadnog Balkana definiraju kao „sigurne zemalje podrijetla“. Prema Ženevskoj konvenciji i pravu EU-a „sigurne zemlje podrijetla“ su one u kojima općenito i trajno nema progona, mučenja, prijetnje nasilja i nema oružanog sukoba. 

Ova dvodnevna radionica, kao sastavni dio projekta RCC-a usmjerenog na proširenje znanja i bolje razumijevanje problema diskriminacije među dužnosnicima koji se bave integracijom Roma, imala je za cilj pridonijeti razmjeni iskustava i usklađivanju dobrih praksi na regionalnoj razini, kako bi se bolje mogli nositi sa problemima i izazovima koje pred njih stavljaju raširene pojave diskriminacije i anticiganizam.
 

 
Povratak na sve vijesti