Fokus ROMI.HR

/
Print - DARIVANJE KRVI ČIN JE SOLIDARNOSTI

DARIVANJEM KRVI SPAŠAVAMO ŽIVOTE

14. 6. 2022.
071 - 01 - photo by steve bowbrick via flickr DARIVANJE KRVI ČIN JE SOLIDARNOSTI
Photo by Steve Bowbrick via Flickr
DARIVANJE KRVI ČIN JE SOLIDARNOSTI

Svaki treći pacijent primio je krv barem jednom u životu. Darivanje krvi je darivanje života.

Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Svaki treći pacijent primio je krv barem jednom u životu. Darivanje krvi je darivanje života.

Donirana krv svakodnevno spašava tisuće ljudi, ali svake je godine sve više krvnih zaliha potrebno u bolnicama. Trasnfuzija krvi spašava život pacijenta koji je u teškom stanju. Ona je neizostavan dio nekih operacija. Danas zavodi za transfuzijsku medicinu osiguravaju pacijentima pristup zdravoj krvi i krvnim sastojcima u dovoljnim količinama, što je ključna komponenta uspješnog zdravstvenog sustava. Globalna tema Svjetskog dana darivatelja krvi mijenja se svake godine u znak priznanja nesebičnosti individualaca koji daruju krv ljudima koje ne poznaju. Svjetski dan darivatelja krvi osmišljen je kako bi se odalo priznanje ljudima koji dobrovoljno daruju krv i za to ne dobivaju nikakvu naknadu.

Od 2005. godine 14. lipnja obilježava se Svjetski dan darivatelja krvi. Riječ donor dolazi od latinskog glagola donara, čije je značenje donirati. Donori ili darivatelji često drugima ne daju samo krv, nego i život. To također znači da osoba daruje krv dobrovoljno i bez naknade.  Prema statistika Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), svaki treći pacijent primio je krv barem jednom u životu. Djeci je ona najviše potrebna. Osoba koja je bolesna prima ju kao dar, a cijena je ljudski život. Biološki materijal darivatelja koristi se za izravnu transfuziju primatelju, za pripravu medikamenata, i za istraživačke svrhe.

Ne postoji zdravstveni rizik za buduće darivatelje. Naprotiv, doniranje krvi obnavlja tijelo, potiče rad jetre, probavnih organa i imunološkog sustava. Također sprječava od kardiovaskularnih bolesti i mnogih drugih. Samo mali broj Roma daruje krv. Za to postoje brojni razlozi. Ako kao društvo postanemo proaktivni i povećamo broj darivatelja, to će također imati pozitivan utjecaj na Rome.

14. lipnja 2004. obilježen je prvi Svjetski dan darivatelja krvi, a godinu dana kasnije taj je datum odobren na 58. sjednici Svjetske zdravstvene skupštine u Ženevi. Datum 14. lipnja nije slučajno odabran. To je to bio rođendan austrijskog liječnika i imunologa Karla Landsteinera (1868.-1943.), koji je 1930. dobio Nobelovu nagradu. Dodijeljena mu je za najveće znanstveno dostignuće u medicini tog vremena - klasifikaciju krvnih grupa.

Svjetski dan darivatelja krvi potaknule su mnoge značajne organizacije kao što su: Svjetska zdravstvena organizacija, Međunarodna federacija društava Crvenog križa, Crveni polumjesec (humanitarni pokret koji spaja volontere iz cijelog svijeta), Međunarodna federacija organizacija za dobrovoljno darivanje krvi, i Međunarodno društvo za transfuziju krvi. Sve te organizacije potiču ljude na dobrovoljno darivanje krvi.

Svjetski dan darivatelja krvi osmišljen je kako bi se skrenula pozornost društva na probleme nestašice krvi i krvnih bolesti. Svake se godine bira tema i održavaju se razne edukacije. Glavna događanja su predavanja, tribine i edukativni razgovori na kojima se govori o važnosti i prednostima darivanja krvi te tko može darovati krv. Razgovaraju o problemima transfuzije krvi i govore o novim dostignućima u liječenju krvnih bolesti uz pomoć donirane krvi. Sudionici su hematolozi (doktori koji specijalizirali u području krvnih bolesti), doktori raznih drugih specijalizacija, istraživači, farmaceuti, i zaposlenici transfuzijskih odjela. Dodijeljuju se nagrade, održavaju se ceremonije i skupljaju donacije za pacijente na odjelima hematologije.

Svjetski mediji izvještavaju o ovom danu govoreći o osobama koje doniraju krv, to jest onima čija je krv spasila nečiji život.

Slogan 2022. godine „Darivanje krvi čin je solidarnosti. Priključite se i spasite nečiji život“ želi ukazati na važnost dobrovoljnog darivanja krvi u spašavanju života i jačanju solidarnosti u društvu.

 

 

 

 

Every third patient has received a blood donation at least once in his or her life. And giving blood is giving live.

  
Blood donation saves thousands of people every day, but every year more and more reserves of blood is needed in hospitals. Blood transfusions helps safe life of a critical patient. It is also an essential part of some surgical procedures, especially during natural disasters and catastrophes. Today, a blood service that gives patients access to safe blood and blood products in sufficient quantity is a key component of an effective health system. The global theme of World Blood Donor Day changes each year in recognition of the selfless individuals who donate their blood for people unknown to them. To honor the people who give blood voluntarily and without compensation, as well as to attract new donors, the World Blood Donor Day was created.

Every year since 2005 June 14, is marked as the World Blood Donor Day. The word "donor" itself comes from the Latin donare - to give, because donors often give others not only blood but also life. This also means that a person is donating blood voluntarily and free of charge. According to statistics from the World Health Organization, every third patient has received a blood donation at least once in his or her life. Children need it most of all. A sick person receives it as a gift, although the price is a human life. The donor's biological material is used for direct transfusion to recipients, for the preparation of medicines, and for research purposes.

There is no not risk for health for future donors. On the contrary, donation regenerates body, stimulates liver, digestive organs, immune system. It is also preventing from cardiovascular pathologies and many other diseases. There are very limited number of blood donors among Roma people. And there are number of reasons for that. If we as a society increase our proactive work in order to increase number of donors, that will have a positive influence on Roma community as well.

On June 14, 2004, the first Donor Day was celebrated, and a year later the date was approved at the 58th session of the World Health Assembly in Geneva. It was not a coincidence to choose June 14 as it was the birthday of Austrian physician and immunologist Karl Landsteiner (1868-1943), who was awarded the Nobel Prize in 1930. It was given him for the greatest scientific discovery of that time in medicine about the classification of human blood types.

World Blood Donor Day was initiated by such significant organizations as the World Health Organization, the International Federation of Red Cross and Red Crescent (a humanitarian movement that brings together volunteers around the world), the International Federation of Blood Donor Organizations, and the International Society of Blood Transfusion, all of which encourage people to donate blood voluntarily and free of charge.

World Blood Donor Day is designed to draw society's attention to the problems of blood shortages and blood diseases. Each year on World Blood Donor Day a specific theme is chosen, which includes festive and educational events. The main events are lectures, forums, and educational talks, at which the importance and benefits of blood donation are discussed, and who can donate blood. They discuss the problems of blood transfusion and tell about new achievements in the treatment of blood diseases with the help of this donor material. Participants include hematologists (the doctors who specialize on blood related diseases), doctors of various specialties, research workers, pharmacists, and employees of blood transfusion stations. Donor awards, memorial ceremonies are held, and donations are collected for the patients of hematological departments.

Media around the world on this date broadly report on the events of the holiday, telling about the donors and those whose blood has saved their lives.

The slogan of the Day in 2022 is “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives”, which aims to highlight to the importance of voluntary blood donation in saving lives and strengthening solidarity in society.

 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus