Vijesti ROMI.HR

/
Print - KANDIDIRANJE NOVIH ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE VLADE RH

PREDLOŽITE NOVE ČLANOVE SAVJETA

2. 2. 2023.
Savjet KANDIDIRANJE NOVIH ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE VLADE RH
Izvor: Savjet za nacionalne manjine
KANDIDIRANJE NOVIH ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE VLADE RH

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojim poziva vijeća i predstavnike nacionalnih manjina da predlože kandidate za 7 članova Savjeta za nacionalne manjine dok bi 5 članova Savjeta Vlada imenovala iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika pripadnika nacionalnih manjina. Rok za kandidiranje je 28. veljače 2023. godine.

ROMI.HR

Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske sastoji se od ukupno 20 članova i to 8 zastupnika iz reda nacionalnih u Hrvatskom saboru te sedam kandidata iz reda vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i 5 predstavnika iz reda udruga nacionalnih manjina i drugih organizacija manjina, vjerskih zajednica, pravnih osoba i građana pripadnika nacionalnih manjina. Savjet ima predsjednika i dva potpredsjednika koje imenuje Vlada. Savjet se imenuje na mandat od četiri godine.

Mandat sadašnjem 5. sazivu Savjeta za nacionalne manjine ističe 18. travnja 2023. godine. Savjet za nacionalne manjine osnovan je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u vezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina. Savjet surađuje s nadležnim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave, vijećima nacionalnih manjina odnosno predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode. Savjet, prema Ustavnom zakonu, ima pravo predlagati mjere za unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina u svim područjima bitnim za život manjina, te raspoređuje sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Što je, po mišljenju mnogih, i središnja aktivnost Savjeta.

U svom pozivu Vlada i ovaj put naglašava kako za članove Savjeta za nacionalne manjine treba predlagati pripadnike nacionalnih manjina vodeći također računa o zastupljenosti žena i mladih, kao i da za kandidate za članove Savjeta za nacionalne manjine treba predlagati osobe koje su svojom tolerancijom i suživotom, afirmirajući vlastitu kulturu, jezik i tradiciju, doprinijele unaprjeđenju razumijevanja, snošljivosti i dijaloga među državljanima Republike Hrvatske, te promicanju etničke, kulturne i vjerske raznolikosti Republike Hrvatske.

Vlada se također svojim Zaključkom obvezuje da će ''voditi računa'' o udjelu pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske, kao i o tome da sastav Savjeta za nacionalne manjine odražava njihovu samobitnost i osobitost, te povijesne vrijednosti, etničku, kulturnu i svaku drugu raznolikost. U prethodnih pet saziva Savjeta nije vođeno računa o udjelu pripadnika pojedinih nacionalnih manjina, a više nacionalnih manjina ni u jednom sazivu nije imalo člana iz svojih redova. Nadamo se da će ovaj put biti drugačije.

Prijedlog za svakog kandidata mora sadržavati: životopis kandidata, obrazloženje zašto se kandidat predlaže, izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature te informaciju o tome tko kandidata predlaže (vijeće nacionalne manjine, udruga ili druga organizacija manjina, vjerska zajednica, pravna osoba ili građanin pripadnik nacionalne manjine). Prijedloge treba poslati do 28. veljače 2023. godine, na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zagreb, Mesnička 23.

Nadamo se da će proces imenovanja šestog saziva Savjeta biti proveden znatno transparentnije od dosadašnjih, da će potrebnu zastupljenost žena i mladih kao i da će se istinski voditi računa o udjelu pojedine manjine u ukupnom stanovništvu kao i da će sve nacionalne manjine koje Republika Hrvatska službeno priznaje, ako nisu do sada, biti uključene u novi saziv Savjeta za nacionalne manjine.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti