Vijesti ROMI.HR

/
Print - NATJEČAJ ZA NAJAM STANOVA U NOVOM JELKOVCU

NATJEČAJ ZA NAJAM STANOVA U NOVOM JELKOVCU

30. 10. 2018.
NATJEČAJ ZA NAJAM STANOVA U NOVOM JELKOVCU

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova u naselju Novi Jelkovec u gradskoj četvrti Sesvete. Ukupno se dodjeljuje 29 stanova. Rok za podnošenje zahtjeva je 8. studeni 2018. godine.

ROMI.HR

Ovaj natječaj će biti prilika obiteljima i pojedincima koji žive u neodgovarajućim uvjetima da kroz ovaj natječaj dobiju od Grada Zagreba stan na korištenje s povoljnom cijenom najamnine. Prema uvjetima natječaja najveći broj bodova dobivaju osobe mlađe od 35 godina, a visok broj bodova mogu dobiti i znanstvenici, posebno oni s doktoratom znanosti. Socijalni status također se boduje, posebno u slučaju samohranih roditelja, invalida, žrtava obiteljskog nasilja i dr.

Pravo na dodjelu stana u najam imaju osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba, koje nemaju u vlasništvu useljiv odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske, kao ni članovi njihovoga obiteljskog domaćinstva. Mogućnost da ostvare pravo na dodjelu stana u najam imaju i oni koji stanuju sa roditeljima ili supružnikovim roditeljima u neodgovarajućem stanu, kao i oni koji stanuju sa  roditeljima ili supružnikovim roditeljima u odgovarajućem stanu.

To pravo mogu ostvariti i osobe s prihodom po članu obiteljskog kućanstva iznad 30% prosječne mjesečno isplaćene plaće u gospodarstvu Grada Zagreba, u tromjesečju prije oglašavanja, te osobe u stambenom statusu najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom (podstanara), zaštićenog najmoprimca u stanu koji se nalazi u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju zbog derutnosti i opasnosti po život ljudi i imovine, zaštićenog najmoprimca (raniji nositelj stanarskog prava) u stanu u privatnom vlasništvu, te osobe sa statusom korisnika ili najmoprimca u stanu koji se nalazi u ustanovi (raniji nadstojnički stan) ili korisnika prenamijenjene zajedničke prostorije.

Devet je mjerila za utvrđivanje Konačne liste za dodjelu stanova i to su vrijeme prebivanja na području Grada Zagreba, životna dob podnositelja prijave, status mlađeg znanstvenika, doktora znanosti, magistra znanosti, djelatnika u kulturi i javnog djelatnika, stambeni status, broj članova obiteljskog domaćinstva, status samohranog roditelja, status žrtve obiteljskog nasilja, invaliditet podnositelja prijave ili člana obiteljskog kućanstva, kao i status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Visina mjesečne najamnine zavisi od veličine stana i po tom osnovu razlikuju se 3 kategorije stanova. Mjesečna najamnina za stan površine 45 m2 bi iznosila oko 136 Eura, za stan od 80 m2 najamnima bi iznosila oko 204 Eura, a za stan površine 120 m2 najamnima bi iznosila oko 252 Eura u kunskoj protuvrijednosti.

Biće dodijeljeno najviše 29 stanova i to 1 jednoipolsobni stan, 4 dvosobna stana, 3 dvoipolsobnih stanova, 5 trosobnih stanova, 13 troipolsobnih stanova, 2 četverosobna stana, 1 peterosobni (dvoetažni) stan.

Prijava s propisanom pratećom dokumentacijom podnosi se Uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, a predaje se u pisarnicama 11 područnih ureda Gradske uprave i centralnoj pisarnici Gradske uprave. Prijave podnesene izvan roka ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Grad Zagreb će davati u najam javno najamne stanove u naselju Novi Jelkovec sukladno Odluci o najmu javno najamnih stanova. Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova utvrđuje Prijedlog liste reda prvenstva za odabir javno najamnog stana. Na Prijedlog liste svaki podnositelj prijave može podnijeti pisani prigovor.

Po provedenom prigovornom postupku gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu koja će biti objavljena na oglasnim pločama gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba.

Ugovor o najmu stana sklapa se kao javnobilježnički akt, na pet godina, s mogućnošću produženja na isti vremenski period.

Više informacija o natječajima možete pronaći na web stranicama Grada Zagreba.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti