Zanimljivosti ROMI.HR

/

RAD ZA MARGINALIZIRANE

28. 12. 2015.
 
U Romskome nacionalnom vijeću od listopada 2015. volontiraju Majla Rožić i Leila Deshuis. Majla je iz Austrije, a Leila iz Francuske. Angažirane su u sklopu RNV-ova projekta „Europe supports inclusion!“ koji je financiran kroz program...

više