Fokus ROMI.HR

/

LOŠ POLOŽAJ ROMKINJA NEGATIVNO UTJEČE I NA DRUGA PODRUČJA ŽIVOTA ROMSKE ZAJEDNICE

10. 2. 2016.
 
Pripadnice nacionalnih manjina inače su izložene riziku višestruke diskriminacije, no posebno je nepovoljan položaj Romkinja, imajući u vidu izrazito patrijarhalno društvo romske nacionalne manjine. Pritom nepovoljan položaj Romkinja negativno...

više  
 

STRATEGIJA NE MOŽE DOBITI PROLAZNU OCJENU

22. 1. 2016.
 
Rezimirajući situaciju u vezi dosadašnjeg ostvarivanja Nacionalne strategije mislim da je teško dati prolaznu ocjenu pri čemu posebno želim još jednom naglasiti da je izostao nužan rad na terenu te nužna transparentnost oko kriterija...

više  
 

DEKADA JE TRASIRALA DALJNJI PUT

21. 1. 2016.
 
S Robertom Kushenom, izvršnim direktorom Fondacije tajništva Desetljeća za uključivanje Roma, razgovarali smo o Dekadi za uključivanje Roma koja je nedavno završila. Dekada je prva inicijativa koja je potakla europske vlade na integraciju Roma...

više  
 

GAŠENJE DEKADE POKAZUJE DA SU NJENI CILJEVI OSTVARENI

15. 1. 2016.
 
Temeljno opredjeljenje Dekade, u čemu se bitno razlikuje od ostalih međunarodnih inicijativa u području poboljšanja položaja Roma, jest puno sudjelovanje romskih zajednica putem romskoga civilnog društva. Provedbom Dekade postali su jasniji i...

više  
 

O PSIMA I LJUDIMA

Autor: Srđan Dvornik
30. 12. 2015.
 
Ako je pak nešto bilo specifično u onome što smo mogli saznati o postupanju s psima u romskom naselju, to je povezano s onime po čemu je specifičan život samih Roma u tim naseljima. Pored surovosti koja se pojavljuje prema životinjama, tu...

više