ISTRAŽIVANJE O DISKRIMINACIJI ROMA U EU

29. 11. 2016.
Rezultati istraživanja, u koje je po prvi puta uključena i Hrvatska, u skladu su sa stanjem ljudskih prava i diskriminacije Roma, na koje pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorava u Godišnjim izvješćima i pojedinačnim...
pročitaj više
25. 11. 2016.
Ministar znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na...
24. 11. 2016.
Prvi projekt Arterarija pogledaj me ostvaruje se uz podršku Ministarstva kulture, a radi se o...
7. 11. 2016.
Izrada općinskih, gradskih i županijskih akcijskih planova za uključivanje Roma jedna je od...

ROMSKI NAROD SE MORA MIJENJATI

30. 11. 2016.
Prošlo je više od 25 godina od raspada Jugoslavije. Romska zajednica našla se u najmanje sedam država. Kako Vi vidite to razdoblje? Od 1990-ih do danas situacija je u Srbiji, što se tiče Roma, vrlo nekonzistentna. Ona ima obilježja manipulacija u...
pročitaj više
24. 11. 2016.
Žene su i prije i danas uvijek u istom položaju, što se mene tiče. Žena mora raditi, skrbiti za...
22. 11. 2016.
Mile Nikolić jedan je od onih koji osobnim angažmanom žele dati doprinos boljem životu Roma u...
18. 11. 2016.
U borbi protiv diskriminacije nužno je jačati vlastitu informiranost Roma, ali i osposobiti...

KASUM CANA: IN MEMORIAM 2011. - 2016.

14. 11. 2016.
Kasum Cana rođen je 1968. u Prizrenu, a umro 2011. u Zagrebu, u kojem je živio i radio. Bavio se slikanjem, fotografiranjem, prevođenjem i pisanjem poezije na romskom jeziku. Autor je zbirke pjesama i fotografija O roma: kedipe gilenga thaj...
pročitaj više
2. 11. 2016.
U mnogim lokalnim samoupravama postoje marginalizirana naselja, a ROMACT priručnik pomaže onima...
31. 10. 2016.
Severina Lajtman učenica je 7. razreda OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica. Vesela je, marljiva i...
24. 10. 2016.
Ova međunarodna nagrada daje prikaz aktivnosti, projekata i pojedinaca koji podržavaju integraciju...