GODIŠNJICA SMRTI ESME REDŽEPOVE

11. 12. 2017.
Esma Redžepova je rođena 8. kolovoza 1943. godine u Skopju, u vrijeme dok je taj grad bio pod okupacijom Bugarske. Njeni roditelji Ibrahim i Canija imali su šestoro djece, a Esma je bila drugo najmlađe dijete. Otac se radio kao portir, cirkuski snagator i...
pročitaj više
9. 12. 2017.
Cilj konferencije je bio potaknuti javnu raspravu o stanju ljudskih prava starijih osoba koje...
7. 12. 2017.
Predstavljena kampanja „Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije“ Suzbijanje...
7. 12. 2017.
Povodom 10. prosinca Međunarodnog dana ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih...

KUD PLOVI OVAJ BROD

12. 12. 2017.
Gospodine Mitroviću, kako je došlo do donošenja Akcijskog plana Grada Slavonskog Broda? Vijeće romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda je od početka mandata isticalo potrebu da se u Slavonskom Brodu donese gradski akcijski plan za provođenje...
pročitaj više
10. 12. 2017.
Koliko je za cijeli svijet bilo važno donošenje Opće deklaracije o ljudskim pravima usvojene na...
29. 11. 2017.
Kako je došlo do osnivanja portala UDAR? Portal UDAR je jedinstven odgovor na potpuno odsustvo...
3. 11. 2017.
Jedan od najvećih i najvažnijih projekata na ovom području je projekt izgradnje tzv. dvodomki,...

LOGO LJUDSKIH PRAVA

9. 12. 2017.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava podsjećamo na službeni međunarodni logo ljudskih prava. Univerzalni logo ljudskih prava namijenjen je, kako je istaknuto nakon njegova izbora, mirnom doprinosu jačanju ljudskih prava i kao takav treba prenositi...
pročitaj više
6. 12. 2017.
Izložba sadrži mnoge dokumente koji pokazuju kako je pomoć običnih Nijemaca bila...
23. 11. 2017.
Budite dijelom najvećeg glazbenog doživljaja ovog adventa! Doživite emociju najvećeg romskog...
27. 10. 2017.
Nikoleta Poljak, voditeljica programa, naglasila je kako je misao vodilja Demo akademije bila...